Михаил бил син на княз Стефан Воислав. Около 1050г. Воислав починал, жена му и синовете му продължили да управляват съвместно, като си разпределили областите: Гоислав и Предимир получили Требине с Гриспули1; Михаил – Облик2, Прапратна3, Црумица; Саганек – Горската жупания4, Купелник и Барица5, а Радослав – жупанията Луска6, Подлужието и Кучаво7. В Требине бил извършен преврат и Гоислав и Предимир били убити, а властта била завзета от Доманек8. Михаил, Саганек и Радослав организирали поход, заловили и наказали част от убийците, но Доманек успял да избяга. Михаил и Саганек се споразумели с Радослав да му отстъпят Требине. Той успял да залови и убие Доманек, а после настъпил към Захълмие и го завзел. След смъртта на майка им, Михаил поел управлението на държавата. Той отнел Требине от Радослав и го дал на сина си Владимир. През 1052г. Михаил получил от византийския император титлата протоспатарий.

От първия си брак с внучката на цар Самуил и дъщеря9 на княз Иван Владимир и Теодора-Косара Михаил имал 7 сина: Владимир, Прияслав, Сергей, Дерия, Гавраил, Мирослав и Константин Бодин. От втория си брак имал 4 сина: Доброслав, Петрислав, Никифор и Теодор.

Между 1060-1070г. Михаил завзел Рашка и поставил за неин управител сина си Петрислав.

През 1073г. избухнало въстание начело с Георги Войтех. По искане на въстаниците Михаил изпратил сина си Константин Бодин заедно с войска от 300 души предвождана от Петрила. Константин бил провъзгласен за български цар под името Петър. Въстанието обаче претърпяло неуспех и Константин попаднал в плен. Зета на Михаил – нормандския предводител Лонгибардопул, който бил изпратен на помощ на въстаниците при вестта за станалото преминал отново на страната на императора. Михаил успял с помощта на венецианците да освободи Константин и да го върне при себе си. След това Михаил и Константин се намесили във византийските междуособици между Никифор Вотаниат и Алексий Комнин, като влезли в контакт с дука на Илирик Георги Мономахат.

Около 1080-1081г. Михаил починал.

 

____________

 

БЕЛЕЖКИ:

  1. Жупанията Гриспули
  2. Тарабош
  3. Между Улцин и Бар
  4. Около Подгорица
  5. Около Шкодра
  6. Района на Лешкото поле
  7. Чево
  8. Domanech, Domanec – според различните преписи.
  9. Някои считат, че и майката на Михаил е дъщеря на Косара, но по-скоро е била Самуилова племеница.

 

©ALD

 

 

 

Hosted by uCoz