Миниатюрите към хрониката на Скилица/ Miniatures chronicle of Scylitzes

Мадридският препис на хрониката на Скилица-Кедрин съдържа миниатюри свързани с българската история. Илюстрования препис се датира към ХІІв. и съдържа 574 рисунки. Ръкописът се съхранява в Националната библиотека на Испания. Тук можете да разгледате някои от миниатюрите свързани с важни събития от историята ни.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Старинна живопис, фотоалбуми / Old paiting, gallery
Hosted by uCoz