Кушадасъ, Кервансараят на Мехмед паша / Kusadasa, Caravanserai

Кервансараят в Кущадасъ е бил построен от великия везир Мехмед паша през 1618 година в близост до пристанището и градската порта. Сградата е била реставрирана през 1966 година. Кервансараят е с почти квадратна форма размери 18.50 х 21.60м. Сградата е двуетажна, като в северозападния и югоизточния ъгъл има по една стълбище, водещо към горния етаж. В средата на кервансарая се образува вътрешен двор, ограден от четирите страни от сградата. Тъй като трите стени на сградата са извън крепостната стена, тя е оформена като укрепление със зъбери, като в северозападния ъгъл е оформено уширение като кула фланкиращо външната порта на кервансарая, а в северозападния край се намира градската стена и северозападната порта на Кушадасъ. От вътрешната страна около вътрешния двор са оформени открити галерии, през които се е стигало до помещенията на кервансарая. Главната порта е широка 2.96м. Тя се намира на северната стена и е разположена извън градската стена. Малката източна порта свързва кервансарая с укрепената част на града. В двора е открита чешма, която днес е превърната в малък басейн.
Кервансараите са били изграждани на разстояние един от друг на разстояние отговарящо на еднодневен преход за да се приютяват в тях търговските кервани. Често пъти кервансараите били оформяни като укрепления, за да защитават нощуващите в тях пътници и тяхното имущество. По-големите кервансараи разполагали с молитвени домове, бани, лекари и др. под.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Кушадасъ - галерии / Kusadasi - gallery