ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ЕПИРСКИ ДЕСПОТИ

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Галерия] [Филми] [Ново]

 

 

1.  Мануил І Ангел Комнин    1204 –ок.1215

2. Теодор Дука Ангел Комнин        1215 – 1230 ( от 1227 солунски император)

3. Мануил Ангел Комнин       1230 – ок.1240

4. Йоан Ангел Комнин           1240 – 1244

5. Димитър Ангел Комнин     1244 – 1246

През 1246г. епирското деспотство било присъединено към Никейската империя

 

6. Михаил ІІ                            ок. 1237 – 1271

7. Никифор І                           1271 – 1295

8. Тома                                    1296 – 1318 ( регентка Ана І Палеологина 1296 – 1313)

9. Никола Орсини                   1318 – 1323

10. Йоан ІІ (Джовани) Орсини         1323 - 1335

11. Никифор ІІ Орсини           1235 – 1340 ( регентка Ана ІІ Палеологина 1235 – 1340)

 

 

 

ALD