ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ

Кратка версия

 

          Към таблицата има кратки биографични данни за владетелите. Също за част от владетелите има техни изображения от средновековни стенописи, миниатюри, монети, печати ( а за владетелите от Третото царство, съответно снимки и портрети). За тези, за които няма запазени изображения, са поставени изображения на паметници свързани с тях – печати, надписи и др.; за тези, за които не са се запазили и такива ,са поставени изображения свързани в съответствие с владетеля с І-то или ІІ-то царство. Изображението и текста са дадени заедно в JPEG формат.

          Има известно разминаване с някои други таблици относно първите 10 владетели на Дунавска България от времето на Първото царство.  С оглед периода на управление посочен в „Именника на българските ханове”, би трябвало да се приеме, че за част от хановете е включено не само времето, в което са управлявали самостоятелно, но и времето, в което са имали съвладетел или едновременно няколко са се борили за престола. В таблицата периода на управление е съобразен с данните от „Именника”.

          Има известно разминаване с някои таблици и в поредността на управление на хановете Телец-Сабин- Паган- Умор-Токту. Според хронистите Телец е наследен от Сабин. Св. Теофан Изповедник сочи като приемник на Сабин – Паган. Патр. Никифор пък пропуска да спомене за идването на власт на Паган, а разказва, че имп. Константин V  потеглил на поход срещу България, защото Токту бил свалил поставения от Сабин хан Умор; едва след това Никифор споменава, че Паган бил избягал във Варна и убит там.В „Именника” липсват Сабин и Паган, но ако списъкът е бил по-дълъг, навярно тези ханове са били поставени след Умор, тъй като макар да са дошли по-рано на власт, продължили по-дълго да „управляват” (макар единия като беглец във Варна, а другия – във Византия).

          В таблицата са поставени и някои от съвладетелите на българските царе като синът на Константин Тих – Михаил, синовете на цар Иван Александър – Михаил Асен и Иван Асен.

         

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

ВЛАДЕТЕЛИ ПРЕДИ ОСНОВАВАНЕ НА ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ

 

 

001.Хан Авитохол Дуло

002. Хан Ирник Дуло

003. Хан Вунд  

004. Хан Бузан (ок. 488 – преди 504г.)

005. Булгар и Дрого ( † 538/539)

005. Хан Заверган / хан на кутригурите в ср.- кр. VІв./

006. Хиниалон и Синий (вождове на кутригурите – ср.VІв.)

007. Хан Сандил ( хан на утигурите в ср. на VІ в.)

Хан Булгариос (края на VІв.)

008. Хан Органа Дуло (кр.VІ – нач.VІІв)

009. Наместник Гостун Ерми ( 587 – 588 г. )

010. Алциок (631-?)

011. Хан Кубрат Дуло ( 588 - 645 г.)

012. Хан Безмер Дуло ( 646 – 648 г. )

 

 

 

ВЛАДЕТЕЛИ НА ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ

 

ПЪРВО ЦАРСТВО

 

1.      Хан Аспарух Дуло (680 - 705)

2.      Хан  Тервел Дуло ( 699 – 718 )

3.      Хан Кормесий Дуло (706-733)

4.      Хан Севар Дуло (724 - 738)

5.      Хан Кормисош Вокил (739-755)

6.     Хан Винех Укил (755-762)

7.      Хан Телец Угаин (762-764)

8.      Хан Сабин  (764 )

9.      Хан Паган (764 - 765 )

10.  Умор Укил ( 765 )

11.  Хан Токту ( 765 – 766 )

12.  Хан Телериг (766-777 )

13.  Хан Кардам ( 777 –802 )

14.  Хан Крум ( 802 – 814 )

15.  Хан Омуртаг ( 814 – 831 )

16.  Хан Маламир ( 831 – 836 )

17.  Хан Пресиан ( 836 – 852 )

18. Св.княз Борис І/ покръстен Михаил І/ ( 852 – 889, поч.2.V.906 )

19. княз Расате / покрастен Владимир / ( 889 – 893 )

20. Симеон І Велики ( княз 893 – 913, цар 913 – 927)

21. цар Петър І (927 – 970 )

22. цар Борис ІІ ( 970 – 971 )

23. цар Роман ( 977 – 997 )

24. цар Самуил (997 – 1014 )

25. цар Гаврил Радомир Роман (1014 – 1015 )

26.  цар Иван Владислав ( 1015 – 1018 )

Прусиан

27.  цар Петър ІІ Делян ( 1040 – 1041 )

28.  цар Петър ІІІ / Константин І Бодин / (1072 )

 

ВТОРО ЦАРСТВО

 

29. цар Петър ІV / Теодор Белгун Слав / (1185 – 1197 )

30. цар / Йоан / Асен І Белгун ( 1190 – 1196 )

31. цар Калоян (1197 – 1207 )

32. цар Борил ( 1207 – 1218 )

Витлеем

33. цар Йоан Асен ІІ ( 1218 – 1241 )

34. цар Калиман І Асен ( 1241 – 1246 )

35. цар Михаил ІІ Асен (1246 – 1256 )

36. цар Калиман ІІ Асен ( 1256 )

37. цар Мицо Асен (1256 – 1257 )

38. цар Константин ІІ Асен Тих ( 1257 – 1277 )

39. цар Михаил ІІІ Асен Тих ( 1276-1279 )

40. цар Ивайло ( 1277 – 1280 )

41. цар Йоан Асен ІІІ ( 1279 – 1280 )

42. цар Георги І Тертер ( 1280 – 1292 )

43. цар Смилец (1292 – 1298 )

44. цар Йоан Асен ІV Комнин (1298 – 1299 )

45. цар Чака ( 1299 – 1300 )

46. цар Тодор Светослав ( 1300 – 1321 )

47. цар Георги ІІ Тертер ( 1321 – 1322 )

48. цар Михаил ІV Шишман ( 1323 – 1330 )

49. цар Иван Стефан ( 1330 – 1331 )

50. цар Иван Александър ( 1331 – 1371 )

51. цар Иван Асен V (1332-1345)

52. цар Михаил V Асен (1341-1354)

53. цар Иван Шишман ( 1371 – 1395 )

54. цар Иван Страцимир ( 1360 – 1396 )

55. цар Константин ІІІ Страцимир ( 1396 – 1422, с прекъсвания )

Александър – Господин Търновски

Фружин

 

 

ТРЕТО ЦАРСТВО

 

ВЛАДЕТЕЛИ ОТ ТРЕТОТО ЦАРСТВО

 

56. княз Александър Батенберг ( 1879 – 1886 )

57. цар Фердинанд ( княз 1887 – 1908; цар 1908-1918 )

58. Цар Борис ІІІ (1918 – 1943 )

59. Цар Симеон ІІ ( 1943 – 1947 )

 

 

НЕЗАВИСИМИ ВЛАДЕТЕЛИ НА ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

 

ПО ВРЕМЕ НА ПЪРВОТО ЦАРСТВО

 

60. Хан Кубер  ( кр. на VІІв. – нач. на VІІІв. )

61. Патриций и архонт Мавър (кр.VІІ – нач. VІІІв.)

63. ипат и архонт Тарасий

------------------------------------------------------

 

ПО ВРЕМЕ НА ВТОРОТО ЦАРСТВО

 

64. крал Вълкашин ( ок. 1360 – 1371 )

65. крал Марко ( 1371 – 1395 )

 

-

 

ALD