ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ФОТОАЛБУМИ – (И)КОНИЯ / KONYA - GALLERY

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

            На мястото на днешния град са съществували праисторически селища през неолита (новокаменната епоха), халколита (каменно-медната) и ранната бронзова епоха. Първото известно име на градът е Кувана. Градът е бил владян от хетите, фригийците, лидийците, персите. През елинистичната епоха селището носи вече името Икония. Според легендата названието на града се дължи на вкаменените от Горгоната хора (гръцката „ейкон” дума означава изображение). Градът е споменат в Библията във връзка с пътуванията на апостолите Павел и Варнава (Деяния 14:1-5; 14:21). При управлението на император Клавдий градът получил названието Клавдикониум. При археологическите разкопки на Аладин-тепе намиращо се в центъра на днешния град са били открити находки от началото на Ів.

            През 1076г. района на Коня бил завзет от Сюлейман-шах и през 1180г. градът станал център на селджуките.  Градът бил завзет от кръстоносците начело с Годфри Буйонски (1097г.), но селджуките успели да си го възвърнат и селището се утвърдило като център на султаната им. Фридрих Барбароса (18 май 1190) успял временно да окипира градът, но турците отново си го възвърнали. През 1134г. Русн ад-дин Масуд променил името на града на Кония. През столичния период в градът пребивават и творят Омар Хаям (1048-1131) и Джалаледин Руми. След като през 1243г. селджуките са били разгромени от монголите в битката при Кьосе Даг, Иконийския султанат се разпаднал. Кония станала център на бейлък, който през 1322г. бил завладян от емирата Караман и градът станал негова столица до 1420г. През 1442г. султан Мурад ІІ завладял Коня, а през 1483г. османците завоювали Караманския емират.

 

МАВЗОЛЕЯТ НА ДЖЕЛАЛ АД-ДИН ПУХАМАД РУМИ / THE MAUSOLEUM OF JALAL AD-DIN MUHAMMAD RUMI

 

СЕЛИМИЕ ДЖАМИЯ / SELIMIYE MOSQUE

 

МУЗЕЯТ НА МЪЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ВОЙНАТА ЗА НЕЗАВИСИМОСТ / İSTIKLAL HARBI ŞEHITLIK MÜZESI