Дидима, Храмът на Аполон - релефи/ Didyma, The Temple of Apollo - reliefs

Главната статуя на Аполон в Дидима е била дело на сикионеца Калах. Тъй като храмът не е бил завършен изцяло, неговата украса също е била направена само частично. При разкопките са открити бази на пиластри с изображения на грифони и лири, които се датират към началото на първи век. Външния фриз е бил украсен с изображения на Медуза, като изработката на тази част от декорацията се отнася към времето на имп. Адриан (47-64) . Базите на колони украсени с релефен меандър, лаврови листа , морски нимфи и др. са датирани като произхождащи от времето на управлението на Адриан или Траян.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Дидима, фотоалбуми / Didim, gallery
Hosted by uCoz