Дидима, Черквата и параклисът / Didyma, The Church and the Chapel

През ІVв. предсказанията в храма били преустановени. След като християнството станало официална религия градът под името Юстианопол станал епископски център. В незавършения храм била изградена християнска черква, а стените на античната постройка служели като ограда на двора. През VІІ и ХVв. градът пострадал тежко от земетресения. Храмовата сграда била описана за последен път от ди Анкона през 1446г. Тя била разрушена по време на земетресението през 1493г., след което селището било изоставено.
Базиликата била едноабсидна, трикорабна с преддверие. Абсидата била полукръгла отвътре и тристенна отвън. Северозападно от централния й вход е имало триабсиден параклис, който вероятно е имал функциите на аязмо.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Дидима, фотоалбуми / Didim, gallery