Букурещ, Братството „Света Богородица Благодатна” / București, Biserica "Sfânta Maria a darurilor" - Bărăției


Българският францискански манастир „Света Богородица Благодатна” се намира в близост до площад „Унири”. Манастирът е наричан още „Баратя”. Названието произлиза от българската дума „братя”, с която се назовават монасите, а думата „братство” се използва и за обозначаване на манастир.
През 1314г. францисканците построили дървен храм, който имал предназначение да обслужва преминаващите оттам търговци-католици. Букурещ се оформя като град едва през 1459г. и крайпътния храм се озовал в неговите предели.
Каменната манастирска сграда е била построена едва в периода 1629-1633г. от францискански монаси от провинция България. На фасадата на сградата е запазен надпис на латински език: „Exstrvcta A.P.P. Fr. Provin. Bvlgariae – A. D. 1666”, означаващ че е издигната през понтификата на папа Александър (VІІ) от францисканците от провинция България през 1666г. след Христа. За строителните работи император Леополд І (1658-1705) дарил 1500 дуката.
През 1716г. воеводата Стефан Кантакузин обещал да поправи сградата, но той абдикирал още същата година. Димитрие Папазоглу в своята „История на основаването на Букурещ” твърди, че храмът е бил изграден по времето на Стефан Кантакузин и за целта е бил издаден берат от султана, от който документ идва и популярното название на манастира „Баратя”. Сведението обаче не е точно. Николай Маврокордат - влашки воевода (1715-1716, 1719-1730) и воевода на Молдавия (1710, 1711-1715) дарил 280дуката за ремонта, но строителните работи приключили през 1741г. при управлението на воеводата Константин Маврокордат. Сградата е била оформена в бароков стил.
През 1847г. по време на Големият пожар в Букурещ храмът пострадал тежко. Сградата била възстановена през 1848г., като за строежа австрийският император дарил 4000 гулдена. Голямата камбана е била изработена през 1855г., а направата й била финансирана от император Франц Йосиф I.
По време на комунистическия режим в Румъния през 1948г. сградите на манастира били конфискувани и част от тях били разрушени. На храмът е бил направен основен ремонт през 1954г. Сегашните постройки са изградени в неоромански стил, като са се запазили само някои барокови елементи.. В двора на манастира се влиза през масивна кула-порта.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Прага, фотоалбуми / Prague, gallery