ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ПЕТРОВИЯ ОПИС НА НАДПИСИТЕ ВЪВ ВЕЛИКИ БОЛГАР    

 

            В 1722г. цар Петър I, пътувайки по Волга, се отбил да види развалините на столицата на Волжка България и заповядал да препишат над 50 надписа. За направата на преписите били изпратени подполковник Никон Савенков и геодезиста Красавин. Освен записването на надписите те събрали и някои предания. Преписът бил предаден Кадир-Мамет (Мухамед) Сунчелеев и Юсуф Ишбулатов. През 1765г. подполковник Свечин, преписал в Казан руския превод на текста. Пред 1771г.  И. Илехин издал превода на руски език, който бил преписан през 1768г. от Н. Озерецковски. Тези два преписа са сходни. В преписа на Н. Савенков липсват фамилиите на авторите на руските  преводи и "възрастта" на  камъните.

През 1805г. граф И. Потоцки изпратил копие на описа на Г. Клапрот, който го публикувал през 1831г. Наред с оригиналния арабски текст имало и превод на френски. Била публикувана и статия от Ф. Ердман с някои корекции, като в нея се съобщава, че: "Съхраняващия се в Казан оригинал е изгорял при пожара през 1815г., а преписът на Клапрот се пази в Държавния  архив в Москва" ("Заволжский муравей", 1832, № 21, стр. 1220).

Описът е важен, тъй като част от надписите през следващите векове изчезнали и това е единствения източник за съдържанието им.

По-долу с курсив са дадени поясненията на авторите на описа за част от надписите, които най-вече се отнасят до това, че част от надписа е изтрит и не може да бъде целия. По-долу староруската дума „домовица” е преведена като гроб. Тя е използвана най-често за обозначаване на гробовете на жени и духовници. В по-новите издания на надписите предпочитат да използват при превода от арабски на запазените до днес надписи думата „градина”.

Ръкопис: ЦГАДА. Ф. 192. Оп. 1. Д. 4-5/4. Л. 1-9..

            Издания:Эпиграфические памятники города Булгар”, „Эхо веков”, № 1, 1995.

        

ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

Опис на камъните, които са Болгар с надписи и тези надписи, които са с арменски букви написани на арменски, а които са с арабски букви – бяха преписани от татарските преводачи и преведени на руски език и значението им е по-долу:

 

Надписи на камъните с арменски букви, а според превода на руски език в тези надписи е написано:

 

1. Този камък е положен в този славен град над умрелия арменец Назар и над жена му Марина. 986-го година.

 

2. Този камък е положен над умрелия арменец Варлам Ивановия син. 557-го година.

 

3. Този камък е положен над умрелия арменец - Богоугодния Артемий и Киприан. И който чете този надпис, нека ги спомене. 984-та година.

 

Надписи на камъните с арабски букви, а в превод на руски език в тези надписи е написано:

 

4. Той, Господ Бог, жив също и безсмъртен. Този гроб на мюсюлманската вяра над властта на великия властелин и учителя на мюсюлманския закона и големия богомолец от този свят отрекъл се и на мюсюлманския закон повелител-патриарх, родом от ширванската провинция. Упомени го Господи Боже с милосърдие и опрощение на греховете му, и удостои го в небесното царство със своето безмерно милосърдие.

А през коя година е бил поставен този камък, текста не може да се преведе, тъй като е изтрит.

 

5. Той, Господ Бог, жив също и безсмъртен. Мубаракшаг Курасан син на Мухамет шах родом от земята Кардари. Удостои го, Господи Боже, със задоволство и милосърдие безмерно. Умря на 12-я ден на септември месец, през година от Мохамед 716-та.

 

6. Той, Господ Бог, жив също и безсмъртен. Всички живи скоро ще получат смърт, освен него, Господ Бога.

         Името Абубекир, прославя Мамук син Бакятов. Изпълни, Господи Боже, гробът му с милосърдие и украси, Боже, в небесното царство спомени го и упокой го, опрости греховете му, в небесното царство. И отиде при милосърдия Бога във висините през годината от Мохамед 619-та.

 

7. Той, Господ Бог, жив също и безсмъртен. Гробът на Булартай, сина на Булушмаковия княз. Зарадвай го, Господи Боже, райско питие. Умря през месец април през последните дни, през годината от Мохамед 724-та.

 

8. Той, Господ Бог, жив също и безсмъртен. Гробът на владетеля Шахим, сина Мамяков, Мамяк син на Махтун, Махмут син Суваров.

         Удостои го, вишни Господи, с безмерното си милосърдие. Умря през годината от Мохамед 623-та.

 

9. Той, Господ Бог, жив и безсмъртен. Гроб Махмуд-хаджи Мяхкамов син, Мяхкам Махмудов син. Умря през годината от Мохамед 623-го.

 

10. Гроб на Асан от град Семерканд. Умря през месец април, през последните дни, година 690-та.

 

11. Гроб на Хюсеин Ахмедов. Умря през годината 623-та, през февруари месец, на 18-ти.

 

12. Всичко е по негово повеление, на великия във висините Бог, през годината от Мохамед 623-та.

 

13. Той, Господ Бог, жив също и безсмъртен. Гробът на Умер, Мохамедовия син. Умря в годината от Мохамед 718-та.

 

14. Той, Господ Бог, жив и безсмъртен. Гробът Хаджиев. Умря през годината 623-та.

 

15. Той, Господ Бог, жив също и безсмъртен. Гробът на Муса. Умря през годината 623-та.

 

16. Той, Господ Бог, жив също и безсмъртен. Гробът на Ахмет Родагаир-хаджи. Умря през годината 623-та.

 

17. Той, Господ Бог, жив също и безсмъртен. Този гроб е на прикритата, пречестната, премного милостивата, прекрасната, превисокородната, и непорочната, и препочтената, и пречистата, и многовярната блажена княгиня Сара, дъщеря Ахметова. Умря през годината от Мохамед 670-та.

 

18. Той, Господ Бог, жив също и безсмъртен. Този гроб е на прикритата, пречестната, непорочната, многотърпеливата и много постилата Фатма, дъщеря Айюбова. Айюб, син Мехмедов, Мехмед Юнусов - българското царство. О, Господи Боже, удостои я с безмерно задоволство и отведи я при милосърдия във висините Бог. Почина от раждането си на 22 години, месец януари, през годината от Мохамед 717-та.

 

19. Той, Господ Бог, жив също и безсмъртен. Това е сигурно, че Страшният съден ден ще дойде, няма съмнение. Господ Бог ще повдигне всички умрели от гробовете.

А за какво е бил този камък, и къде е бил поставен, и пред коя година – това не може да се преведе, понеже текста се е изтрил.

 

20. Той, Господ Бог, жив също и безсмъртен. Този гроб е на прекрасната, превисокородната, пречестната и прикритата Айшурова дъщеря Санджази. О, Господи Боже, удостои я с безмерното си задоволство. И отиде при милосърдния във висините Бог през годината от Мохамед 719-та, юни, 11 ден.

 

21. Той, Господ Бог, жив също и безсмъртен. Този гроб е на прикритата, прекрасната, пречистата, пречестната, превисокородната Савер Мялике, дъщеря на Джафер ага. О, Господи Боже, удостои я с безмерно задоволство, и украси я, и помилуй съгрешенията й, и освети, Господи Боже, със своя свети дух душата й. И тя отиде при милосърдния във висините Бог през месец юни, през годината от Мохамед 742-та.

 

22. Той, Господ Бог, жив също и безсмъртен. Този гроб е на прикритата, пречестната, превисокородната и пречистата Серихи, дъщеря на Хюсеин син Мансуров Български. О, Господи Боже, помилуй я с безмерното си милосърдие. Умря, през месец януари, през годината от Мохамед 714-та.

 

23. Той, Господ Бог, жив и безсмъртен. Всички живи, освен него, Бога, скоро ще получат смърт. Милостивата ръка и благодатния Сюверял-ходжа, син на Али-хаджи, син на Атряч-хаджи, син на Абубекир-ходжа, син на Алип-ходжа. Умря през месец февруари, през 623-та година.

 

24. Той, Господ Бог, жив също и безсмъртен. Милостивата ръка на Ирис Съраджа по род син Юварев, син на Якуб Юварев, син на Айюб Уварев, син на Асан Юварев, син на Али Юварев, син на Атряч Юварев, син на Мохамед Мирмахмудов. През 623-та година.

 

25. Той, Господ Бог, жив и безсмъртен. Ювари Ахмет, син Мусин, а Муса, син на ходжа Мехмед умря през лета 623-го година.

 

26. Той, Господ Бог, жив също и безсмъртен. Гроб на българския Мусин син на Резяп. Велики Господи, развесели го според милостта си. А смъртта му е през 729-та година.

 

27. Той, Господ Бог, жив също и безсмъртен. Махмуд син Асанов, от рода Белюки. Господи Боже, помилуй го с безмерното си милосърдие. Умря през 623-та година.

 

28. Той, Господ Бог, жив също и безсмъртен. Всичко е по повеля на великия във висините Господ Бога. Шамган син Терезов. Умря през 623-та година.

 

29. Той, Господ Бог, жив също и безсмъртен. Мохамед Шариф, син Хаджибеков. През 705-та година.

 

30. Той, Господ Бог, жив също и безсмъртен. Али-ходжа, син Ахмедов, Ахмед, син Ибрахимов, от рода Белюк. Господи Боже, помилуй го с безмерното си милосърдие. През 623-та година.

 

31. Той, Господ Бог, жив също и безсмъртен. Сувар Асанов син от рода Белюк. Господи Боже, помилуй го с безмерното си милосърдие. През 623-та година.

 

32. Той, Господ Бог, жив също и безсмъртен. Гроб на светата препочтената, прикритата, прекрасната, непорочната, многопоклонната Айбике, дъщеря Мохамедова. През 721-та година.

 

33. Той, Господ Бог, жив също и безсмъртен. Резяп, дъщеря Алеева. Спомени я, Господи Боже, в царството си небесно с безмерното си милосърдие. Умря през месец септември, през 701-та година.

 

34. Той, Господ Бог, жив също и безсмъртен. Януари, 18-ти ден, през 734 – та година. Помилуй, Господи Боже, този, който споменава Изаи с първата глава от Корана и с помени.

А защо е този камък, и къде е бил поставен, това не може да се преведе, понеже текста се е изтрил.

 

35. Той, Господ Бог, жив и безсмъртен. Този гроб е на великия и превеликия и високоповелителя избрания от Бога почтения благороден надзорник на учителите и защитника сираците Ахмед-хаджи син Мумяков, Мумяк син Мухсинов Български. О, Господи Боже, удостои го с безмерно задоволство и удостои го с опрощение на греховете му, и помилуй прегрешенията му. Месец март, 27-ми ден, през 720-та година.

 

36. Той, Господ Бог, жив и безсмъртен. Този гроб е на избрания от Бога почтения благороден надзорник на учителите и защитника сираците Гайбетли, син Мухаматов, от Джундейската провинция О, Господи Боже,  помилуй го с безмерното си милосърдие. Месец май, 15 ден, през 710-та година.

 

37. Той, Господ Бог, жив и безсмъртен. Този гроб е на избрания от Бога почтения благороден надзорник на учителите и защитника сираците Юламис, син Мусин, Муса син Сюлейманов, Сюлейман син Суфиянов. Освети Боже душата му. О, Господи Боже,  помилуй го с безмерното си милосърдие. Месец август, 2-ри ден, през 704-та година.

 

38. Той, Господ Бог, жив и безсмъртен. Този гроб е на великия монах избрания от Бога почтен надзорник на учителите и защитника сираците Муса-бек сина Суфиянов. О, Господи Боже,  помилуй го с безмерното си милосърдие и освети гроба му със светия дух. Месец януари, 716-та година.

 

39. Той, Господ Бог, жив и безсмъртен. Този гроб е на превеликия, многомилостивия Мяхмад, сина Исмаилов, от Шамахинската провинция. О, Господи Боже,  помилуй го с безмерното си милосърдие. Месец май, 5 ден, 717-та година.

 

40. Той, Господ Бог, жив и безсмъртен. Гроб на Хасан, сина Алеев. Алей, син на Ахмет Ходжиев. През 623-та година.

 

41. Той, Господ Бог, жив и безсмъртен. Този гроб е на прикритата, прекрасната, пречестната княгиня Сафар, дъщеря Раисаева, родом от Шамаханската провинция. О, Господи Боже, удостои я с безмерно задоволство и я вмести, опрости греховете й и помилуй прегрешения й и я освети в Страшния съден ден. Месец януари, 24 ден, през 710-та година от Мехмед.

 

42. Той, Господ Бог, жив и безсмъртен. Гроб Мирхасана син Алеев, Алей син Ахмед-хаджиев. О, Господи Боже,  помилуй го с безмерното си милосърдие. През 623-та година от Мохамед.

 

43. Всичко е по повеля на във висините великия Бог. Това е гробът на Абубекир Ювария, сина Мамелев, Мамет Ювария. Господи Боже,  помилуй го с безмерното си милосърдие. През 623-та година.

 

44. Той, Господ Бог, жив и безсмъртен. Всички живи, освен него, Бога, ще получат смърт. Този гроб е на Амат-ходжа, сина на Сахан-ходжа, от рода Таиров. Господи Боже,  помилуй го с безмерното си милосърдие. През 623-та година.

 

45. Той, Господ Бог, жив и безсмъртен. Всички живи, освен него, Бога, ще получат смърт. Този гроб е на Бектемир, сина на ходжа Байрам. Господи Боже,  помилуй го с безмерното си милосърдие в смъртта му. През 623-та година.

 

46. Той, Господ Бог, жив и безсмъртен. Този гроб е на Ахмед, син Махмудов, Махмуд син на Ахкин, Ахкей син Измаилов. През 623-та година, месец февруари.

 

47. Той, Господ Бог, жив и безсмъртен. Този камък е поставен за знак [че на това място е гробът на] Ибраш, син Якубов, Якуб син Шахимов, Шахи-ходжа Юсупов. Господи Боже,  помилуй го с безмерното си милосърдие През 623-та година.

 

48. Той, Господ Бог, жив и безсмъртен. Този камък е поставен за знак [че на това място е гробът на] Абдула, сина Ахмедев. През 623-та година.

Смъртта е като пълна чаша с питие, всички хора пият, никой не минава ... Гробът е врата, всички хора ще влязат през тази врата.

 

49. Той, Господ Бог, жив и безсмъртен. Всички живи, освен него, Бога, ще получат смърт.

         Този гроб е на Албак, сина Вавакеров, Вавакер син на ходжа-Ахмет. Господи Боже,  помилуй го с безмерното си милосърдие. През 623-та година.

 

50. Той, Господ Бог, жив и безсмъртен. Всички живи, освен него, Бога, ще получат смърт.

 Този камък е поставен за знак [че на това място е гробът на] Юсуп сина Армяшев. Господи Боже,  помилуй го с безмерното си милосърдие. През годината от Мохамед 623-та.