ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

АНОНИМНА КРАТКА БАВАРСКА ХРОНИКА

 (ANONYMI BAVARI BREVE CHRONICON)

            Хрониката е запазена като препис в сборника на регенсбургския презвитер Андрей. Хрониката обхваща събития от 1396г. до 1418г. Вероятно авторът на хрониката е баварец, тъй като в хрониката са включени ред сведения, свързани с Бавария като например известието за участието на Стефан Шмибер в битката при Никопол през 1396г.

            Ръкопис: München, Bayer. Staatsbibl., lat. 903, foll. 21-22; G. Leidinger, в Quell. Erört. bayer. dt. Gesch., Neue Folge, 1, 1903, lxiii-lxx.

            Издания: Andreas Felix von Oefele, Rerum Boicarum Scriptores, 1, 1763, 610—612. За настоящия превод на български език е използван също и руския превод публикуван на сайта Восточная литература”..

 

ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

През  1396 Господня година младият херцог на Бургундия 1 с огромна и блестяща войска от своята страна, присъединявайки войска от френското кралство, излязъл  против турците и пристигнал в крайния град на Унгария, който се нарича Никопол 2, а простонародно – Шилторн, [разполагайки лагер] на голямо разстояние [от него]; там заради невнимание, неорганизираност и раздори сред нашите турския крал на име Вайсан 3 със своята войска взел в плен херцога заедно с някои други, множество хора било убити, твърде много потънали в Дунав, златни и сребърни съдове и неизчислимо богатство били изгубени и – уви! – много войнствени рицари от нашата провинция останали на чужбина. Конетабълът на краля на Франция 4 умрял в окови, и неговото тяло било донесено във Франция. Херцогът се освободил срещу голям откуп заедно с някои хора; среди последните бил и Стефан Шмихар, който станал рицар в тази битка и бил освободен от този херцог.

През 1402 година Венцеслав 5, крал на Бохемия, бил пленен от своя брат, а именно, Сигизмунд 6, крал на Унгария и отведен в Шаунберг; те тръгнали за Виена, искайки да влязат в Унгария, и не били пуснати; и Албрехт 7, херцог на Австрия, бил приет за викарии на унгарското кралство, и по този начин двамата братя – [крале на] Бохемия и Унгария били укрити от този херцог в Австрия подобно на изгнаници.

Пак през тази година, през месец август, починал миланският [херцог] 8.

През тази година  [по заповед на] краля на Англия 9 били убити по достоен за съжаление начин 1500 монаси, братя минорити и предикатори, заради извършена от тях нелепа манипулация.

Пак през тази година, около края на февруари и през месец март, повече от месец се виждала комета с огромна опашка.

Пак през тази година предводителя [в текста – принца] на ханаанците, иначе наричан принц Тамерлан 10, започнал война с Вайсан, турския предводител [в текста – принц], който опустошил Гърция и заставил императора 11 да се оттегли в изгнание, и този император пребивавал в Париж две години. Тамерлан победил този предводител на турците 12; от двете страни били убити 2 500 000 души, и той предвид удържаната победа освободил всички задържани там християни, и дал на всеки пълна свобода се обърне в християнската вяра, и той самия приел вярата 13, и повикал обратно императора на Гърция.

През 1404 година папата отменил юбилеите и многочислените издадени от тях индулгенции, а също оказаните им милости и инкорпорации, и с това изложил на многочислени опасности множество църкви.

Пак през тази година, около празника Рождество, кралят на Бохемия избягал от плена на австрийските херцози и пристигнал в Бохемия.

Пак през тази година Албрехт, херцог на Австрия, зет на Албрехт 14, херцог на Бавария и Холандия, обсадил град Зноймо 15, но по време обсадата заболял и през месец септември приключил дните си заедно с много други; [той бил] ревнител на духовенството и много благочестив мъж.

Пак през тази година, на 1 септември, починал папа Бонифаций IХ 16, и бил избран Инокентий VII 17, който умрял през 1406 година, навечерието на св. Леонардо.

През 1405 година, около празника Рождество Христово, господарят на Падуа умрял в плен у венецианците, жалко изоставен от римския крал, а именно, Рупрехт 18, на който той сторил много добрини.

Пак през тази 1405 година, около празника Рождество Христово, починал господин Албрехт, херцог на Бавария и Холандия, благочестив и кротък предводител.

През 1406 година имало две лунни затъмнения: едното през месец юни, другото през декември, и едно слънчево затъмнение – на следващия ден след празника на св. Вит; в през тази година времето било променливо, и чумата се разпространила по целия свят, и плодовете от пшеницата, гроздето и от дърветата били твърде неузрели.

Пак през тази година, през месец ноември, умря папа Инокентий и бил избран Григорий ХII 19, по националност венецианец, магистър по теология.

През 1409 година се състоял Пизанския събор, на който Григорий ХII и Бенедикт Х 20, наричащи се така по време на своето послушничество, били низложени, и бил избран Александър V 21, по народност грък, от ордена на братята минорити, от колегията на кардиналите. Този Александър издал нови постановления и през 1410 година, [на празника] на Намирането на Светия Кръст, приключил своите дни.

Също през 1410 година кръстоносците от Тевтонския дом в деня на разделянето на апостолите 22 излезли на бой с краля на Полша и с езичника Витовт [в текста - Витолдо], негов брат, и паднали повече от 80 000 души от страна на кръстоносците, и много били убити също от страна на споменатия крал на полето край град Гостород 23; кръстоносците изтървали победата и били разбити, и кралят заедно с неизчислимо множество езичници, а именно, татари, самаритяни, литовци и дори евреи овладял почти цяла Прусия; и някой си кръстоносец фон Плауен 24 заедно със своя брат, мирянина фон Плауен, и с останалите си помощници отстоял замъка Мариенбург и [събраните] там съкровища на кръстоносците; в споменатата битка били убити генералния магистър 25, върховния маршал и много видни командири на кръстоносците; бил хванат от езичниците щетинския херцог и много графове и барони, рицари и воини; казват, че заради броят на езичниците и [воините] на краля на Полша били 1 200 000 души, които и провели споменатия бой или битка, и среди тях, както казват, били цели седем или осем, а дори и девет предводители и крале; когато накрая бил сключен мир, кръстоносците отново завладели цялата своя страна, и генералния магистър фон Неузен 26, доколкото с Витовт, езическия херцог, споменатата вражда продължавала, с голяма войска силно разорил неговата страна.

Същата история с други думи: Пак през тази година, през месец юли, господата от Тевтонския дом в Прусия излезли на битка с езичниците, и три пъти взимали връх, но на четвъртия път по реката тайно пристигнали множество татари, и те – уви! – разгромили цялата християнска войска, както казват, 159 000 бойци.

През тази година умрял Рупрехт, крал римски, по време на своето начинание против споменатия събор 27, а на следващата година умряла неговата съпруга кралицата 28.

През 1410 година папа Александър умрял в деня на свети Флориан 29. Крал Рупрехт, който се присъединил към Григорий, умрял пак през тази година и пак през този месец в Опенхейм и бил погребан в Хейделберг, на Свети Дух, 16 май. След Александър бил избран Балтазар 30, който започнал да се нарича Йоан ХХIII, болонски кардинал; него едва не го убили жителите на споменатия град, но негодяи го спасили.

 Също през тази година Сигизмунд, крал на Унгария, бил избран за римски крал; той с огромна сила се вдигнал против венецианците, като мощно ги притиснал и им причинил многочислени неприятности.

Пак през тази година умрял маркграфа на Моравия 31; след неговата смърт Моравия останала без наследници и кралят на Бохемия подчинил Моравия на себе си.

Също през 1412 година краля на Унгария подчинил Бранденбургската марка; Фридрих 32, бургграф на Нюрнберг, който започнал война с населяващите марката жители и с труд удържал победа; заради него бил убит Албрехт, граф Хохенлое.

През 1413 година, около празника на Троицата 33, кралят на Неапол 34 завзел Рим, изгонвайки от града папа Йоан и отвеждайки в Неапол много римляни.

Пак през тази година Лудвиг 35, херцог на Бавария, син на херцог Стефан, по разпореждане на Бургундския херцог бил задържан в Париж от хора негодници, но, накрая, благополучно и с голяма чест бил освободен от дофина 36 и неговите хора и впоследствие станал много могъщ.

През 1418 година, около празника на св. Михаил 37, херцогът на Бургундия и херцог на Холандия заради освобождението на Холандския и Баварския херцог, който бил обсаден в Утрехт от лютиките и техните хора, излезли с последния в битка, в която войската на лютиките била разгромена; … и твърде много [загинали] впоследствие, така че наброяват до 40 000 души от двата пола, които били убити.

______________________

БЕЛЕЖКИ:

1. Жан Безстрашни (р. 28 май 1371г. - ум. 10 септември 1419г.) – син на Филип II, херцог на Бургундия (1404-1419).

2. Никопол – град в България, на р. Дунав. Битката се състояла на 25 септември 1396г. За да получат военна помощ от Унгария българските владетели се признали за васали на Сигизмунд и затова в своите документи той определя Никопол като негов град.

3. Баязид I (р. 1360г. - ум. 8 март 1403г.) – османски султан (1389-1402).

4. Филип Артуа, граф д’Е.

5. Венцеслав (Вацлав) IV (р. 26 февруари 1361г. - ум. 16 август 1419г.) – крал на Чехия (1378-1419), крал на Германия (1378-1400), херцог на Люксембург (1383-1388).

6. Сигизмунд (р. 15 февруари 1368г. - ум. 9 декември 1437г.) – крал на Унгария (1387-1437), Чехия (1420-1437), Германия (1411-1437), император от 1433г.

7. Альбрехт IV (р. 1377г. - ум. 25 август 1404г.) – син на Албрехт III, херцог Австрия (1395-1404).

8. Джан Галеоцо Висконти (р. 16 октомври 1351г. - ум. 3 септември 1402г.) – херцог на Милано (1395-1402).

9. Хенри IV (р. 1366г. - ум. 20 март 1413г.), крал на Англия (1399-1413).

10. Тамерлан (Тимур Ланг) (р. 1336г. - ум. 19 февруари 1405г.) – основатела на империята и династията на Тимуридите със столица Самарканд.

11. Мануил II Палеолог, император на Византия (1391-1425).

12. В битката при Анкара през 1402г.

13. Сред християните слуховете, че някой мюсюлмански владетел явно или тайно е приел християнството не били рядкост в онази епоха, но не винаги както и в случая били верни. Пътуването на византийския император из Западна Европа било свързано с търсене на помощ от тамошните владетели и папата срещу турците. След битката при Анкара синът на султан Баязид – емир Сюлейман сключил мирен договор с Византия, с който и върнал част от завзетите от турците земи.

14. Албрехт III бил женен за Йоана-София (р. 1373г. - ум. 1410г.) – дъщеря на Албрехт I, херцог на Бавария (1347-1404).

15. Зноймо – град в Моравия, на границата с Австрия, разположен на 55км югозаподна от Бърно.

16. Бонифаций IХ (Пиетро Томачели) – римски папа (2 ноември 1389г. - 1 октомври 1404).

17. Инокентий VII – римски папа (17 октомври 1404г. - 6 ноември 1406г.)

18. Рупрехт (р. 5 мяю 1352г. - ум. 18 май 1410г.) – курфюрст на Пфалц (1398-1410), крал на Германия (1400-1410).

19. Григорий ХII (Анджело Корер) (р. 1335г. - ум. 18 октомври 1417г.) – римски папа (30 ноември 1406г. - 4 юли 1415г.).

20. По-точно Бенедикт ХIII (Педро де Луна) (р. 1342/3г. – ум. 23 май 1423г.) – римски папа (28 септември 1394г. - 23 май 1423г.).

21. Александър V (Пиетро Филарги от Кандия, т.е. Крит) – римски папа (26 юни 1409г. - 3 май 1410г.), преди това милански архиепископ (1402-1410).

22. 15 юли.

23. Става дума за Грюнвалдската битка. Тевтонският орден претърпял в нея съкрушително поражение от обединените полско-литовски сили.

24. Хенрих фон Плауен (р. 1370г. - ум. 1429г.) – велик магистър на Тевтонския орден (1410-1413).

25. Улрих фон Юнгинген (ум. 1 юли 1410г.) – велик магистър на Тевтонския орден (1407-1410).

26. Не е ясно, за  кой магистър става дума, дали за Михаил Кюхмейстер или за Павел фон Русдорф.

27. Т.е. Пизанския събор.

28. Елисавета Нюрнбергска (р. 1358г. - ум. 1411г.) – дъщеря на Фридрих V, бургграф на Нюрнберг.

29. 3 май.

30. Йоан ХХIII (Балтазар Коса) (р. ок. 1370г. - ум. 22 декември 1419г.) – римски папа (17 май 1410г. - по 31 май 1415г.).

31. Йодок (Йост) (р. на 29 януари 1351г. - ум. 18 януари 1411г.) – син на Йоан-Хенрих, брат на Карл IV, маркграф на Моравия (1375-1411), курфюрст на Бранденбург (от 1388г.).

32. Фридрих I ХоХенцоллерн (р. 21 септември 1371г. - ум. 20 септември 1440г.) – бургграф на Нюрнберг (1397-1420), маркграф на Бранденбург (1415-1440).

33. Ок. 11 юни.

34. Владислав (р. 1376г. - ум. 6 август 1414г.) – син на Карл III, крал на Неапол (1386-1414).

35. Лудвиг VII (р. 1386г. - ум. 1 май 1447г.) – син на Стефан III и брат на Изабела, жената на Карл VI, крал на Франция; херцог на Бавария-Инголщадт (1413-1447).

36. Бъдещият крал на Франция Карл VII.

37. 29 септември.