ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

 

ТИЛИАНСКИЕ АНАЛИ

ANNALES TILIANI

 

            Аналите като историческо съчинение представляват ежегодни записи на случилите се събития през годината, които се правят без предварителен план на един автор. Запазили са се малък брой ранни англосаксонски анали от тоз тип: “Annales Cambriae” (444-1066), “Annales Lindisfarnenses” (532-993), “Annales Cantuarmenses” (618-690), “Annales Nordhumbrani” (734-802) и др. През VIIв., с началото на дейността на англосаксонските мисионери в Галия и Германия, тук се появил и такъв тип историография. Когато започнали да копират тези бележки, се оформило ядрото на всички последващи анали. При пренасянето на преписите с бележки в полетата от един манастир в друг те били допълвани с местни събития и данни от други източници; при това преписвачите сравнявали различните версии и привеждали порядък в хронологията. Най-ранните континентални анали от този тип се отнасят към епохата на Каролингите и са обособени в три основни групи: 1) аналите от манастира Белгики и производните от тях (аналите на свети Амандо, Тилианските, Лобските и Петавианските); 2) аналите, които произхождат от ранни исторически бележки правени в манастира в Лорш; 3) аналите, съставени в различни алемански манастири (Марбахските, Сен-Галенските и Рейхенауските анали).

Тилианските анали

Други анали, които за пръв път са били издадени от Андре Дюшене в том 2, стр.11 озаглавени като “Анали на франкски автори (известни като Назариански и Петавиански)”. При повторното им издаване от Буке в том 2, стр.642 и в том 5, стр.17 са наречени Тилиански, тъй като записът им се е намирал в “старинния ръкописен сборник на Жан Тиле”. Първата част съответства на аналите на свети Амандо, а от 741г. на Лоршските анали, които макар да са в съкратен вариант, позволяват да се направи извода, че произхождат от областта на Лорш. Аналите са включени в 1-ви том на MGH SS като е следван текста на Дюшене, но има няколко погрешни поправки на редактора или издателството.

За настоящия превод на български език са използвани руския превод на аналите публикуван на сайта Восточная литература” и дигиталната публикация на Monumenta Germaniae Historica. Bd. 1. Hannover. 1826, Страници 3-18, където текстовете на хрониките от тази група (аналите на свети Амандо, Тилианските, Лобските и Петавианските) са дадени паралелно.

 

ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

Година

708. по това време Дрого умрял.

709. Пипин се сражавал в Свевия.

710. като предната.

711. Валарик повел войската на франките в Свевия.

712. по това време епископа повел войската на франките в против Вилехар.

713.

714. снемането на Гримоалд и снемането на Пипин през месец декември.

715. Саксите опустошили земята на хатуарите.

716. Ратбод пристигнал в Кьолн.

717. била битката между Карл и Рагимфред през месец март.

718. Карл за пръв път се сражавал в Саксония.

719. по това време умрял Ратбод.

720. Карл започнал война против саксите.

721.

722.

723.

724.

725. Карл за пръв път се сражавал в Бавария.

726.

727.

728. Карл за втори път се сражавал в Бавария.

729. Карл решил да се отправи за Саксония.

730. Карл се сражавал против Лантфрид.

731. Карл се сражавал в Гаскония против Едо.

732. Карл започнал война против сарацините.

733. Карл пристигнал с войската във Вистрагау.

734.

735 (734). Карл с войската се сражавал в Гаскония.

736 (735). Карл воювал против синовете на Едо.

737 (736). Карл отново започнал война против сарацините.

738.

739.

740.

(Другата част се отнася до Лоршските анали и аналите на Айнхард)