ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

 

ГРАМОТА НА ПАТРИАРХ ФИЛОТЕЙ КОКИН ОТ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 1370г. ДО ТВЕРСКИЯ КНЯЗ МИХАИЛ С ПОКАНА ДА ИЗПРАТИ СВОИ ХОРА ЗА СЪД С МИТРОПОЛИТ АЛЕКСИЙ

 

През 1362г. литовския княз Олгерд (1345-1377) завладял Киев, Подолие, Посемие и Переяслав Южни. През 1368г. Михаил Александрович с подкрепата на Олгерд завзел властта в Твер, прогонвайки Василий Михайлович, който бил подкрепян от московските князе. През 1368г. и 1370г. княз Олгерд обсаждал Москва, но и двата пъти не успял да завладее града. Тогава се намесили митрополит Алексий и цариградския патриарх Филотей Кокин (1353-1354; 1364-1376), които първо отлъчили Михаил Тверски и владиката Василий, а след това и смоленския княз Светослав Иванович. През 1370г. Мамай поверил на Михаил Тверски и управлението Владимирското княжество, но Димитрий Донски (Киевски княз: 1359-1389; Владимирски княз: 1363-1389) успял да се споразумее с хана и да си запази властта над това княжество. През 1371г. Олгерд се обърнал с писмо до цариградския патриарх Филотей с молба да бъде поставен отделен митрополит, в чийто диоцез да влязат Смоленск, Твер, Новосил и Нижни Новгород. Литовския княз обсадил за трети път Москва, но след като отново не успял да завладее града бил сключен Любутския мир през 1372г. През 1375г. българинът Киприян бил поставен за Киевски, Руски и Литовски митрополит, с правото да наследи Алексий като всерусийски митрополит.

Княз Олгерд, който след покръстването си приел името Александър не е преследвал християните, а дори напротив – покровителствал строежа на храмове и манастири. Това, че Литва била езическа по-скоро било само повод патриарх Филотей да окаже подкрепа на московските князе в усилията им да подчинят околните княжества.

Литература: F. Miklosich, Io. Müller, Acta et diplomata graeca medii aevi sacrd et profana, Acta Patriarchatus, t. I, p. 586, Русская историческая библиотека, Т. VI. СПб. 1880. Приложение № 27. Стб. 154.

 

                                                      ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]]

ПАК НЕГОВА ГРАМОТА ДО ТВЕРСКИЯ КНЯЗ МИХАИЛ С ПОКАНА ДА ИЗПРАТИ СВОИ ХОРА ЗА СЪДА С МИТРОПОЛИТА

Най-благородни велики тверски княже Михаил! Архимандрит Теодосий, когото ти си изпратил при Наше смирение, пристигна с твоя човек и ми донесе твоята грамота, от която аз узнах онова, за което си написал и помолил. Във връзка с тази молба аз изпратих при преосвещения киевски и на цяла Русия митрополит близкия свой [човек] Йоан – този самия, който носи на твое благородие настоящата грамота. Аз написах и до митрополита, та той да изпрати своите боляри и те да дойдат тука на съд, както ти желаеш. Срокът за идването се определя за септември на с Бога идещия единадесети индикт. Наред с него Наше смирение пише на твое благородие и нарежда, та когато узнаеш, че митрополитските хора идат тук и ти веднага да изпратиш своите хора, добрите боляри, за да се състои съда. Ако дойдат неговите и твоите хора е добре: съда тук ще се състои; ако пък не дойдат, то ще стане нещо друго, а не това, за което ти си помолил. Гледай да не стане така, че неговите хора да дойдат, а твоите не; изпрати своите хора, още щом узнаеш, че неговите хора [тръгват на път]…. За разрешението ти ще узнаеш от същия мой човек.

Подписано от честната патриаршеска ръка: месец септември, индикт 10.