ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

 

ПОХВАЛНА ГРАМОТА НА ПАТРИАРХ ФИЛОТЕЙ КОКИН ОТ МЕСЕЦ ЮНИ 1370г. ДО ВЕЛИКИЯ КНЯЗ ДИМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, ЗА ДОБРОТО МУ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЦЪРКВАТА, С ИЗВЕСТИЕ ЗА ГРАМОТИТЕ, ИЗПРАТЕНИ ДО ДРУГИТЕ КНЯЗЕ И ДО МИТРОПОЛИТА

 

През 1362г. литовския княз Олгерд (1345-1377) завладял Киев, Подолие, Посемие и Переяслав Южни. През 1368г. Михаил Александрович с подкрепата на Олгерд завзел властта в Твер, прогонвайки Василий Михайлович, който бил подкрепян от московските князе. През 1368г. и 1370г. княз Олгерд обсаждал Москва, но и двата пъти не успял да завладее града. Тогава се намесили митрополит Алексий и цариградския патриарх Филотей Кокин (1353-1354; 1364-1376), които първо отлъчили Михаил Тверски и владиката Василий, а след това и смоленския княз Светослав Иванович. През 1370г. Мамай поверил на Михаил Тверски и управлението Владимирското княжество, но Димитрий Донски (Киевски княз: 1359-1389; Владимирски княз: 1363-1389) успял да се споразумее с хана и да си запази властта над това княжество. През 1371г. Олгерд се обърнал с писмо до цариградския патриарх Филотей с молба да бъде поставен отделен митрополит, в чийто диоцез да влязат Смоленск, Твер, Новосил и Нижни Новгород. Литовския княз обсадил за трети път Москва, но след като отново не успял да завладее града бил сключен Любутския мир през 1372г. През 1375г. българинът Киприян бил поставен за Киевски, Руски и Литовски митрополит, с правото да наследи Алексий като всерусийски митрополит.

Княз Олгерд, който след покръстването си приел името Александър не е преследвал християните, а дори напротив – покровителствал строежа на храмове и манастири. Това, че Литва била езическа по-скоро било само повод патриарх Филотей да окаже подкрепа на московските князе в усилията им да подчинят околните княжества.

Литература: F. Miklosich, Io. Müller, Acta et diplomata graeca medii aevi sacrd et profana, Acta Patriarchatus, t. I, p. 516-518, Русская историческая библиотека, т. VI. СПб. 1880. Приложение № 16. Стб. 98-104.

 

                                                      ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]]

 

Най-благородни велики княже (μέγα ρήξ) на цяла Русия, в Светия Дух най-благороден и възлюбен син на Наше смирение, кир Димитрий: молим Вседържителя Бог да дарува на Твое благородие здраве, душевно благоразположение, крепкост и телесно благосъстояние, мирен живот и дълголетие, прибавяне, нарастване и продължаване на твоите дни и власт, и всичко, което е добро и спасително. Грамотата  на Твое благородие пристигна тук, при Наше смирение, благополучно, заедно с твоя човек Даниил. Аз научих и се известих за всичко, което ти съобщаваш и пишеш, и благодарих на Бога за Твоето добро здраве и за това, че твоите дела и управление вървят добре. Според дълга, който лежи върху мене, като общ отец, поставен свише от Бога за всички християни, които се намират навсякъде, аз винаги се грижа за тях, поучавам ги и моля Бога за тяхното спасение, но особено правя това по отношение на вас, за намиращия се там свят Христов народ, знаейки, какъв страх имат те от Бога, любов и вяра. А аз се моля за вас и ви обичам предпочитайки ви пред всички други; но повече от всички обичам Твое благородие и се моля за тебе, като за свой син, за твоята любов и дружба към Наше смирение, за искрената преданост към светата Божия Църква, за благоразположението и подчинението на преосвещения киевски и на цяла Русия митрополит, в Светия Дух възлюбен брат и съслужител на наше смирение: защото аз узнах, че ти го уважаваш и обичаш и му оказваш всякакво послушание и благопокорност, както той самия ми е писал, - и аз много те похвалих и се зарадвах за тебе: така постъпвай, сине мой, та и занапред да ме имаш за свой застъпник, и ти не само в настоящия живот да имаш още по-големи блага – живот без печал и власт несъкрушима, но и в будещия век [да получиш] наслаждение с вечни блага; аз пък усилвам моите молитви и благословения. Митрополитът, поставен от мен, носи [върху себе си] образа Божи и се намира у вас вместо мен, така че всеки, който му се подчинява и желае да му оказва любов, чест и послушание, се подчинява на Бога и на Наше смирение, и честта, която му се отдава, преминава към мен, а чрез мен – направо към Самия Бог. И когото митрополита благослови и възлюби за нещо добро, - за благочестие или за послушание, - този и аз имам за благословен, и Бог също; напротив, на когото той се разгневи и му наложи запрещение, и аз също. Затова, сине мой, и занапред постъпвай така, както ти пиша, та по Христовата благодат, която и ти самия знаеш и изпълняваш: подвизавай се и още повече се грижи за Църквата Божия. Защото настоящия митрополит е велик човек; той е поставен от Бога [за твой] отец и както е слушало наше смирение, много те обича, за голямо Наше утешение и радост. Но достатъчно за това; що се отнася пък до другите дела, за които ти се обърна към мене, то, по твоя молба и желание, бяха съставени грамоти от наше смирение и вече, с Божия помощ, са изпратени за там: ти можеш да ги видиш и да узнаеш за всичко с точност от киевския и на цяла Русия митрополит. Направено бе така, както ти желаеше: аз много те похвалих и показах към тебе любов и благоразположение: напротив силно се опечалих и разгневих срещу [другите] князе, както ти ще узнаеш от моите грамота. Много добре си сторил, че си ми написал за това: [и занапред] пиши с пълна увереност, за онова което искаш или от което се нуждаеш, и моли, каквото искаш: защото аз съм твоя отец, а ти си ми като син; също и брат ти кир Владимир, който аз много обичам и уважавам за неговите добри [качества], и на него пиша това същото, което и на Твое благородие. Бог да ви запази здрави, невредими и предпазени от всяка напаст.

Подписано от честната патриаршеска ръка: месец юни, индикт 8.