ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

 

ГРАМОТА ЗА ОТЛЪЧВАНЕ НА РУСКИТЕ КНЯЗЕ, КОИТО НЕ ИСКАТ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ ВЪВ ВОЙНАТА ПРОТИВ ЛИТОВСКИЯ КНЯЗ ОТ МЕСЕЦ ЮНИ 1370г.

 

През 1362г. литовския княз Олгерд (1345-1377) завладял Киев, Подолие, Посемие и Переяслав Южни. През 1368г. Михаил Александрович с подкрепата на Олгерд завзел властта в Твер, прогонвайки Василий Михайлович, който бил подкрепян от московските князе. През 1368г. и 1370г. княз Олгерд обсаждал Москва, но и двата пъти не успял да завладее града. Тогава се намесили митрополит Алексий и цариградския патриарх Филотей Кокин (1353-1354; 1364-1376), които първо отлъчили Михаил Тверски и владиката Василий, а след това и смоленския княз Светослав Иванович. През 1370г. Мамай поверил на Михиал Тверски и управлението Владимирското княжество, но Димитрий Донски (Киевски княз: 1359-1389; Владимирски княз: 1363-1389) успял да се споразумее с хана и да си запази властта над това княжество. През 1371г. Олгерд се обърнал с писмо до цариградския патриарх Филотей с молба да бъде поставен отделен митрополит, в чийто диоцез да влязат Смоленск, Твер, Новосил и Нижни Новгород. Литовския княз обсадил за трети път Москва, но след като отново не успял да завладее града бил сключен Любутския мир през 1372г. През 1375г. българинът Киприян бил поставен за Киевски, Руски и Литовски митрополит, с правото да наследи Алексий като всерусийски митрополит.

Княз Олгерд, който след покръстването си приел името Александър не е преследвал християните, а дори напротив – покровителствал строежа на храмове и манастири. Това, че Литва била езическа по-скоро било само повод патриарх Филотей да окаже подкрепа на московските князе в усилията им да подчинят останалите княжества.

Литература: F. Miklosich, Io. Müller, Acta et diplomata graeca medii aevi sacrd et profana, Acta Patriarchatus, t. I, p. 523-524, Русская историческая библиотека. Т. VI. СПб. 1880. Приложение № 20. Стб. 118-120.

 

                                                      ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]]

ПАК ОТ НЕГОВА ГРАМОТА ЗА ОТЛЪЧВАНЕ НА РУСКИТЕ КНЯЗЕ, КОИТО НЕ ИСКАТ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ ВЪВ ВОЙНАТА ПРОТИВ ЛИТОВСКИЯ КНЯЗ

Тъй като всичките най-благородните руски князе са се съгласили и са сключили договор с великия княз на цяла Русия кир Димитрий, обвързващ със страшни клетви и целуване на честния и животворящ кръст, за това, та всички заедно да идат на война против чуждите на нашата вяра врагове на кръста, които не вярват нашия Господ Иисус Христос, но скверно и безбожно се покланят на огъня, и великия княз, съгласно своята клетва и договор, сключен с тези [князе], без да жали своя живот и поставяйки над всичко любовта към Бога и задължението да воюва за Него и да поразява враговете му, се подготвил и ги очаквал, а те, без да се боят от Бога и без да се страхуват от своите клетви, ги престъпили и целуването на кръста, така че не само не изпълнили взаимния договор и обещания, а напротив съюзили се с нечестивия Олгерд, който, като излязъл против великия княз, погубил и разорил много християни, то тези князе, тъй като са презрели и нарушили Божиите заповеди и своите клетви и обещания, са отлъчени [от Църквата] от преосвещения киевски и на цяла Русия митрополит, в Светия Дух възлюбен брат и съслужител на наше смирение. Намирайки всичко това за твърде  тежко против християните, наше смирение от своя страна има тези князе за отлъчени, тъй като те са действали против свещеното християнско общежитие и обявява, че те ще получат от нас опрощение едва тогава, когато изпълнят своите обещания и клетви, като се опълчат заедно с великия княз на враговете на кръста, а после да идат и да паднат [на колене] пред своя митрополит и да го помолят да напише за това на наше смирение; и когато митрополита напише до тук, че те са се обърнали и са показали истинско и чисто разкаяние, тогава те ще бъдат опростени и от наше смирение. И така нека те да знаят, че отлъчването е отделяне и пълно отчуждаване от светата Божия Църква, и нека да покажат истинско и чисто разкаяние, за да получат за него опрощение от наше смирение.

Подписано и от честната патриаршеска ръка: месец юни, индикт 8.