ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

 

ГРАМОТА НА ПАТРИАРХ ФИЛОТЕЙ КОКИН ОТ МЕСЕЦ ЮНИ 1370г. ЗА ОТЛЪЧВАНЕ ОТ ЦЪРКВАТА НА СМОЛЕНСКИЯ КНЯЗ СВЕТОСЛАВ

 

През 1362г. литовския княз Олгерд (1345-1377) завладял Киев, Подолие, Посемие и Переяслав Южни. През 1368г. Михаил Александрович с подкрепата на Олгерд завзел властта в Твер, прогонвайки Василий Михайлович, който бил подкрепян от московските князе. През 1368г. и 1370г. княз Олгерд обсаждал Москва, но и двата пъти не успял да завладее града. Тогава се намесили митрополит Алексий и цариградския патриарх Филотей Кокин (1353-1354; 1364-1376), които първо отлъчили Михаил Тверски и владиката Василий, а след това и смоленския княз Светослав Иванович. През 1370г. Мамай поверил на Михаил Тверски и управлението Владимирското княжество, но Димитрий Донски (Киевски княз: 1359-1389; Владимирски княз: 1363-1389) успял да се споразумее с хана и да си запази властта над това княжество. През 1371г. Олгерд се обърнал с писмо до цариградския патриарх Филотей с молба да бъде поставен отделен митрополит, в чийто диоцез да влязат Смоленск, Твер, Новосил и Нижни Новгород. Литовския княз обсадил за трети път Москва, но след като отново не успял да завладее града бил сключен Любутския мир през 1372г. През 1375г. българинът Киприян бил поставен за Киевски, Руски и Литовски митрополит, с правото да наследи Алексий като всерусийски митрополит.

Княз Олгерд, който след покръстването си приел името Александър не е преследвал християните, а дори напротив – покровителствал строежа на храмове и манастири. Това, че Литва била езическа по-скоро било само повод патриарх Филотей да окаже подкрепа на московските князе в усилията им да подчинят околните княжества.

Литература: F. Miklosich, Io. Müller, Acta et diplomata graeca medii aevi sacrd et profana, Acta Patriarchatus, t. I, p. 524-525, Русская историческая библиотека, т. VI, СПб, 1880, Приложение № 21, Стб. 122-124.

 

                                                      ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]]

 

ПАК ОТ НЕГО ГРАМОТА ЗА ОТЛЪЧВАНЕ НА СМОЛЕНСКИЯ КНЯЗ СВЕТОСЛАВ

 

Най-благородни велик смоленски княже, кир Светослав.

Наше смирение узна, че ти си се съгласил и си сключил договор с великия княз на цяла Русия, кир Димитрий, обвързващ ви със страшни клетви и целуване на честния и животворящ кръст, за това, че ще се опълчите срещу враговете на нашата вяра и кръста, които се покланят на огъня и вярват в него. И великия княз, след като се е условил и договорил с тебе, е бил готов и те е очаквал; но ти не само не си сторил, както си обещал и си се клел, но престъпвайки клетвите, договора, обещанието и целуването на кръста, си се опълчил заедно с Олгерд против християните и много от тях са били убити и разорени, заради което преосвещения киевски и на цяла Русия митрополит, в Светия Дух възлюбен брат и съслужител на наше смирение, те е отлъчил [от Църквата] – и е сторил добре и правилно: защото тези, които постъпват така, т. е. престъпват своите клетви, обещания и целуване на кръста, все едно няма Бог, съдещ според правдата и наказващ престъпниците, следва да бъдеш подложен на такова наказание и запрещение. И така добре е сторил митрополита, че те е отлъчил: защото ти си извършил тежък грях против своята вяра и своето християнство; затова и наше смирение те има за отлъчен за това злодеяние, и ти ще можеш да получиш от нас едва тогава опрощение, когато осъзнаеш, какво зло си сторил, обърнеш се и си разкаеш искрено и чистосърдечно, и със сълзи прибегнеш при своя митрополит, просейки от него опрощение, и когато той напише [за това] на наше смирение. Знай също, че отлъчването отделя и напълно отчуждава човека от светата Божия Църква, и когато неговото тяло умре, отлъчения човек остава неразрушим в облеклото на своето зло деяние. И така погрижи се и се потруди, та да се разкаеш искрено и да осъзнаеш своето прегрешение; и когато ти, заедно с митрополита, напишете до тук и поискаш прошка, тогава и от наше смирение ще получиш опрощение и разрешение от греха и ще се удостоиш молитва и похвала; тогава и Бог ще ти прости, за което ти си съгрешил пред Него, и ще бъде твой помощник в князуването и през целия живот.

Подписано и от честната патриаршеска ръка: месец юни, индикт 8.