ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

 

ГРАМОТА НА ПАТРИАРХ ФИЛОТЕЙ КОКИН ОТ МЕСЕЦ ЮНИ 1370г. ПРИКАНВАЩА РУСКИТЕ КНЯЗЕ ДА СЕ ПОДЧИНЯВАТ НА МИТРОПОЛИТ АЛЕКСИЙ

 

През 1362г. литовския княз Олгерд (1345-1377) завладял Киев, Подолие, Посемие и Переяслав Южни. През 1368г. Михаил Александрович с подкрепата на Олгерд завзел властта в Твер, прогонвайки Василий Михайлович, който бил подкрепян от московските князе. През 1368г. и 1370г. княз Олгерд обсаждал Москва, но и двата пъти не успял да завладее града. Тогава се намесили митрополит Алексий и цариградския патриарх Филотей Кокин (1353-1354; 1364-1376), които първо отлъчили Михаил Тверски и владиката Василий, а след това и смоленския княз Светослав Иванович. През 1370г. Мамай поверил на Михаил Тверски и управлението Владимирското княжество, но Димитрий Донски (Киевски княз: 1359-1389; Владимирски княз: 1363-1389) успял да се споразумее с хана и да си запази властта над това княжество. През 1371г. Олгерд се обърнал с писмо до цариградския патриарх Филотей с молба да бъде поставен отделен митрополит, в чийто диоцез да влязат Смоленск, Твер, Новосил и Нижни Новгород. Литовския княз обсадил за трети път Москва, но след като отново не успял да завладее града бил сключен Любутския мир през 1372г. През 1375г. българинът Киприян бил поставен за Киевски, Руски и Литовски митрополит, с правото да наследи Алексий като всерусийски митрополит.

Княз Олгерд, който след покръстването си приел името Александър не е преследвал християните, а дори напротив – покровителствал строежа на храмове и манастири. Това, че Литва била езическа по-скоро било само повод патриарх Филотей да окаже подкрепа на московските князе в усилията им да подчинят околните княжества.

Литература: F. Miklosich, Io. Müller, Acta et diplomata graeca medii aevi sacrd et profana, Acta Patriarchatus, t. I, p. 520-522, Русская историческая библиотека, т. VI. СПб. 1880. Приложение № 18. Стб. 110-114.

 

                                                      ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]]

ПАК НЕГОВА ГРАМОТА ДО РУСКИТЕ КНЯЗЕ С УВЕЩАНИЯ ДА СЕ ПОДЧИНЯВАТ НА МИТРОПОЛИТА

Най-благородни князе на цяла Русия, в Светия Дух възлюбени и желани синове на Наше смирение: моля Вседържителя Бог да дарува на всички вас здраве и душевно благоразположение, телесно здраве и благосъстояние, успех във всички житейски дела и благоденствие, усилване на властта, умножение на честта и всичко, което е добро и спасително. Наше смирение добре и отдавна знае за вашата чиста вяра и благочестие, които вие изначално сте приели от нашата светейша Божия вселенска и апостолска Църква и съблюдавате, както сте приели, без повреждане, в чистота и цялост, бидейки православни християни, никога не преставате да се молите, за да съхраните завинаги това превъзходно благо и още повече да преуспеете във вярата в Бога и в благочестието. А всичко това вие ще имате, ако започнете да оказвате подобаващо уважение, почит, послушание и благопокорност на преосвещения митрополит киевски и на цяла Русия, пречестния, в Светия Дух възлюбен брат и съслужител на Наше смирение, който Бог ви е дарувал чрез Нашите ръце и като истински синове на Църквата, ще приемате него и неговите внушения така, както вие сте задължени за приемате самия Бог. Защото така както Бог е поставил Наше смирение за предстоятел на всички християни, които са в цялата вселена, за техен попечител и пазител на техните души, то те всички зависят от мен, като общ отец и учител. И ако би било възможно за мен самия лично да обходя всички намиращи се на земята градове и села и да проповядвам в тях словото Божие, то аз неотстъпно бих правил това, като свое дело. Но тъй като за един немощен и слаб човек е невъзможно да обходи цялата вселена, то Наше смирение избира най-добрите и отличаващи се с добродетел лица, поставя ги и ги ръкополага за пастири, учители и архиереи, и ги изпраша из разните части на вселената: един – там, във вашата велика и многолюдна страна, друг – в друга част на земята, навсякъде – отделен [архиерей], така че всеки в тази страна и местност, която му е дадена по жребий, представя лицето, катедрата и всички права на Наше смирение. И така, тъй като и вие имате там, вместо мен, преосвещения митрополит киевски и на цяла Русия, мъж достопочтен, благоговеен, добродетелен и украсен с всички добри качества, могъщ, според благодатта Христова, да пасе народа и да го отведе на спасително пасище, да утеши душите на скърбящите и да укрепи сърцата на бедстващите (та и вие сами от опит знаете неговите преимущества и святост), то вие сте задължени да му оказвате голяма чест и благопокорност, каквато сте длъжни да отдавате на мен самия, ако аз присъствам там; защото той се намира там вместо мен, има Нашите права, така че оказваната нему почит, послушание и благопокорност се отнасят към Наше смирение, а чрез Нас преминават направо към самия Бог. И така вие, как истински синове на Христовата Църква, хранещи в душата си правата вяра в Бога и благочестието, сте длъжни да се подчинявате на вашия отец, пастир и учител, който Бог е дарувал на вас чрез Нас, и да го почитате, както мене, и думите му да приемате за Божие откровение. Ако вие правите така и имате такова разположение към Божията Църква и към самия свой преосвещен митрополит, то преди всичко ще получите отплата в настоящия век, спечелвайки си съдействие и помощ за всичко, от което се нуждаете, от Самия Бог, който ще ви даде усилване на властта, продължителен живот, успех в делата, благоденствие, изпълнен с всички блага живот без печал и без беди и телесно здраве, а в бъдещия век – небесното царство, наследяване на вечните блага и наслаждения. И от Наше смирение ще получите много и големи похвали, благодарности и молитви към Бога, чиято благодат и милост да ви пази крепко утвърдени в правата и непорочна вяра и покорни на отеца и учителя на вашите души, та по такъв начин вие да пребивате без болести, в добро душевно разположение и извън всяка напаст.

Подписано от честната патриаршеска ръка: месец юни, индикт 8.