ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

 

ГРАМОТА ДО НОВГОРОДСКИЯ ЕПИСКОП АЛЕКСИЙ ДА СНЕМЕ ОТ СЕБЕ СИ КРЪСТОВИЯ ФЕЛОН И ДА СЕ ПОДЧИНЯВА НА МИТРОПОЛИТ АЛЕКСИЙ И ВЕЛИКИЯ КНЯЗ ДИМИТРИ ОТ МЕСЕЦ ЮНИ 1370г.

 

През месец юни 1370г. патриарх Филотей изпратил няколко грамоти до руските князе и владици с призив да се подчиняват на киевския митрополит и на руския княз Димитрий и да му оказват подкрепа във войната с литовския княз Олгерд.

Макар формалният повод да е използването на фелон с кръстове, то в случая той е използван за оказване на натиск върху новгородския епископ да се подчинява на митрополита и на княз Димитрий. Князете пък, които отказали да подкрепят княз Димитрий били отлъчени от митрополита, като това негово решение било подкрепено от Цариградската патриаршия.

Литература: F. Miklosich, Io. Müller, Acta et diplomata graeca medii aevi sacrd et profana, Acta Patriarchatus, t. I, p. 522-523, Русская историческая библиотека, т. VI, СПб, 1880, Приложение № 19. Стб. 116-118.

 

                                                      ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]]

 

ПАК НЕГОВА ГРАМОТА ДО НОВГОРОДСКИЯ ЕПИСКОП ЗА ТОВА, ТОЙ ДА СНЕМЕ ОТ СЕБЕ СИ КРЪСТОВИЯ ФЕЛОН И ДА СЕ ПОДЧИНЯВА НА МИТРОПОЛИТ АЛЕКСИЙ И ВЕЛИКИЯ КНЯЗ ДИМИТРИЙ

 

Най-боголюбиви новгородски епископе благодатта и мира от Бога да бъдат с твое боголюбие. Ти знаеш, че новгородският епископ, който беше преди тебе беше получил от божествения и свещен велик събор честта да носи на своя фелон четири кръста. Но това [отличие] божествения събор беше дал само единствено на този [епископ], - не за това, та то да принадлежи и на всеки друг новгородски епископи, но само на този, комуто беше дадено. Междувременно наше смирение узна, че ти, въпреки каноничния ред и обичай, си взел това, на което нямаш никакво право и също носиш на своя фелон четири кръста. И не само за това си виновен, но и за това, че не оказваш дължимата почит, подчинение и благопокорност към преосвещения киевски и цяла Русия митрополит, пречестния, в Светия Дух възлюбен брат и съслужител на наше смирение, нито към моя син, най-благородния княз на цяла Русия кир Димитрий, но им се противиш и противоречиш. Узнавайки за това, наше смирение тежко се огорчи, разгневи и възнегодува срещу теб за това, че ти правиш това въпреки повелята на божествените и свещени канони. Затова ти пишем и ти заповядваме, та ти безпрекословно и без всякакви уговорки да свалиш кръстовете от своя фелон – защото как  ти си дръзнал да направиш за себе си такова дело? После, имай подобаваща почит, подчинение и благопокорност към преосвещения киевски и на цяла Русия митрополит и към най-благородния велик княз. И ако ти изпълниш това, то може да се сдобиеш с благосклонността на наше смирение и на божествения, свещен и велико събор, така че епитимията ти да бъде смекчена; ако пък не изпълниш това, за което ти пише и заповядва наше смирение, то ние ще пишем на твоя митрополит, та той да те низложи и да те лиши от архиерейство. И така прави това, което ти се стори по-добре. Божията благодат да бъде с тебе.

Подписано и от честната патриаршеска ръка: месец юни, индикт 8.