ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Самуилов надпис от 992/993г. на надгробната плоча на родителите му и брат му Давид

Надписът е издълбан на мраморна плоча с размери 1.25х0.52м., която е била открита през 1888г. при строежа на черквата „Свети Герман” в с. Герман, Преспанско, Гърция. Състои се от 11 реда. Долния край на плочата е отчупен, в резултат от което всеки следващ ред е с повече липсващи букви. В плочата са издълбани три гнезда, като се предполага, че в тях са били вградени метални кръстове. Вероятно надписът е свързан с поставянето на тези кръстове. Според местното предание в същия храм е бил погребан и българският патриарх Герман. През 1916г. надписът е бил пренесен в София и понастоящем се съхранява в НИМ.

Издания: Ф. Успенски, Известия Руского Археологичесого Института в Константинополе, т. 4, 1899г., стр. 1-4;  Йордан Иванов, „Български старини из Македония”, С., 1931, стр. 23-25; Иван Дуйчев, Из старата българска литература, т. 1, С, 1943, стр. 7 (бележки стр. 176-177). М. Кос: О натпису цара Самуила, в: Гласник српског научног друштва 5, 1929, с. 203-209.

Изображение на надписа към статията на Успенски

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Кратки летописни бележки           8 век      9 век      10 век   11 век   12 век   13 век   14 век   15 век   16 век   17 век   18 век   19 век

†В името на Отца и Си-

на и Св(ет)ия Дух, а-

з Самуил, раб бож(ий),

полагам помен на [баща си]

и майка [си] и брат [си]

тези кръстове.

Имената на покойн[ите: Ни-]

кола, раб Божи, [Рипсимия и]

Давид. Напи[са се в]

годината от сътво[рението на света ]

6501 [992/93], инди[кт 6].