ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Документи и извори за Първото Търновско въстание

 

Сбирката включва документи и изворови данни свързана с Първото Търновско въстание и неговите ръководители.

 

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

ПАВЕЛ ДЖОРДЖИЧ

 

Писмо на Павел Джорджич от 1597г.

Мемоар на Павел Джорджич до ерцхерцог Максимилиан от 1597г.

 

ТЪРНОВСКИ МИТРОПОЛИТ ДИОНИСИЙ РАЛИ

 

Писмо на Дионисий Рали до руския цар във връзка с връчването на съборната грамота за признаване на патриаршеско достойнство на главата на руската църква