ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ЖИТИЯ НА СВЕТА ПЕТКА ТЪРНОВСКА

Запазен е голям брой жития на света Петка Търновска – както пространни, които са били предназначени за по-обстойно запознаване с агиографията на светицата, така и проложни, които са се четели по време на празниците в храма. Наред с тях е и продължението на Григорий Цамблак, разказващо за пренасянето на мощите на светицата първо във Видин, а после в Сърбия, в което се дават ценни сведения за края на Търновското и Видинското царство.

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Галерия]  [Филми] [Ново]

Кратки летописни бележки           8 век      9 век      10 век   11 век   12 век   13 век   14 век   15 век   16 век   17 век   18 век   19 век

 

ПРОСТРАННО ЖИТИЕ НА ПЕТКА ТЪРНОВСКА ОТ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

ПРЕНАСЯНЕ НА МОЩИТЕ НА СВЕТА ПЕТКА ОТ ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК