ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

СВЕТИ МЪЧЕНИК ЙОАН ТАСОСКИ

 

Житието на свети Йоан Тасоски е било публикувано в Санаксирния Нов Мартирологий, съставен под редакцията на свети Никодим Атонски (1749-1808). От намиращите се в сборника жития 46 са написани от свети Никодим. Останалите са написани от българският свещеник Петър от София, Николай Малакс, Теофан Солунски, Николай Кирко и Георги Коресо, епископ Мелетий Китроски, Кесарио Дапонт, йеромонах  Йоаким и Йона. Тъй като някои от мъчениците пострадали след първото издание, то техните жития били включени за първи път във второто допълнено издание на сборника.

Житието на свети Йоан Тасоски е било написано от логотета на Цариградската патриаршия Йоан Кариофил . Житието на свети Йоан е било написано и от Мелетий Сириги.

         Издания: Сборника с жития е с пълно заглавие: Νέον Μαρτυρολόγιον, ήτοι Μαρτύρια των νεοφανών μαρτύρων των μετά την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως κατά διαφόρους καιρούς και τόπους μαρτυρησάντων. Συνταχθέντα εκ διαφόρων συγγραφέων και μετ' επιμελείας ότι πλείστως διορθωθέντα, εν οις και ικαναί ακολουθίαι προσετέθησαν. Първото издание е било издадено през 1794г. във Венеция: (Διαφόρων συγγραφέων, Νέον Μαρτυρολόγιον εν Αθήναις), второто допълнено издание е било в Атина през 1856 (Διαφόρων συγγραφέων, Νέον Μαρτυρολόγιον Εκδ. Στεφ. Κ. Σκάθαρου, Τυπ. Φ. Καραμπίνη & Κ. Βάφα, εν Αθήναις 1856) и пак в през Атина 1961г.( Νικοδήμου Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, Αστήρ, Αθήνα 1961). В изданието от 1856г. житието се намира на стр. 69. Публикацията по-долу е направена по руския превод: Петръ Соловьевъ, Христианские мученики, пострадавшие на востокѣ со времени завоевания Константинополя турками, СП, 1862, стр. 81-83.

        

ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Галерия]  [Филми] [Ново]

 

 

СВЕТИ МЪЧЕНИК ЙОАН ОТРОК

/ в гръцкият текст: Мъченичество на свети Йоан Шивач, Отрок, Нови /

 

Пострадал през 1652г., през месец декември, 20 ден

 

Блаженият Йоан се родил на остров Тасос1, в село Мариес; четиринадесет годишен бил отведен в Цариград и там бил даден да учи за шивач при един християнин, който живеел в предградието на този град – Галата. Веднъж майстора го изпратил да купи конци от един евреин. Йоан, виждайки, че е излъган, започнал спор с него. Това се случило по времето, когато ходжата според обичая призовавал мюсюлманите на обедна молитва в съседната джамия. Долният евреин, възползвайки се от това, започнал да вика на ходжата и на останалите турци: „Нима вие не чувате, че това момче ругае вашата вяра и вашата светиня!”. Мюсюлманите, повярвали на евреина, хванали Йоан, набили го и го отвели при везира, обвинявайки го, че оскърбил вярата им. Йоан се стараел да се оправдае от повдигнатата срещу него клевета. Везирът, виждайки младостта му, се съжалил над него. „Послушай, дете – му казал той – ако ти е скъп живота, то стани турчин; тогава аз ще те взема при себе си и ще живееш в почит и охолство.”. Но нито ласките, нито обещанията на везира не прелъстили отрока; той казвал едно: „Подложете ме на хиляди мъки, подарете ми цялото си царство, в никакъв случай няма да се отрека от Христос.”. Тогава везирът, виждайки рядкото мъжество на отрока, заповядал да го обезглавят. Епархът отвел Йоан на кожухарския пазар и го предал на палача. Мъченикът вече преклонил колена. Палачът мислел да уплаши отрокът, като бавно спуснал меча на шията му. Но когато забелязал, че той със спокойствие, без всякакъв страх чака своята последна минута, със силен удар най-накрая отсякъл светата му глава. Благочестиви християни взели светите останки през нощта и ги погребали  Бег-Оглу.

 

 

БЕЛЕЖКИ:

 

1.      В руският превод вместо Тасос е написано Патмос. Малкото село Мариес се намира в средата на остров Тасос, в подножието на планината Ипсарио.