ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ПРОЛОЖНО ЖИТИЕ НА СВЕТИ ДАСИЙ ДОРОСТОЛСКИ

 

Текста на житието е много близък до този в Месецослова на император Василий ІІ (ГИБИ, т. 6, стр. 53), което показва, че е превод от гръцки оригинал.

Житието е интересно защото показва, че древният светец е бил познат и почитан и сред славянските народи.

Ръкописи: Велики Чети-Минеи, л. 1034б.

        

        

ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

НА ТОЗИ ДЕН [20 НОЕМВРИ] СТРАСТ НА СВЕТИЯ МЪЧЕНИК ДАСИЙ В ГРАД ДОРОСТОЛ

 

В град Доростол имаше такъв обичай, да се прави определен празник на Крон. Трийсет дни преди този скверен празник избираха някой от воините, който бе млад и хубав. И го подготвяха за жертва, като го обличаха в царски одежди и му нареждаха да изпълнява всякакви телесни похоти, а след трийсетте дни искаха да го заколят на требището на Крон. Жребият се паднал на воина Дасий и войниците, които бяха с него го подтикваха да върши това. А той, с благ помисъл, като размисли кое ще му е по-полезно им каза: „Понеже трябва да умра, за мен като християнин е по-добре да умра за Христа”. И отиде при Максимиан, прекръсти се и се изповяда. И  [Максимиан] като чу, нареди да го мъчат. И много беше мъчен за Христа и накрая беше посечен с меч.

 

Към житията на свети Дасий Доростолски >>>