ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Мадарски надпис на хан Тервел за отношенията с император Юстиниан ІІ Ринотмет

 

Надписът е изсечен пред релефа с Мадарския конник. Надписът е висок около 2.54м. и е широк между 1.50-2м. Текста е разположен пред изображението на конника, като започва от лявото ухо на коня и достига до опашката на лъва. Текста съдържа исторически бележки свързани с отношенията между хан Тервел и император Юстиниан ІІ.

Настоящия текст се публикува по превода на Веселин Бешевлиев, „Първобългарски надписи”, БАН,  С, 1979г., стр. 89, 91, 94; Веселин Бешевлиев, „Прабългарски епиграфски паметници”, ОФ,  стр. 57.

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Кратки летописни бележки           8 век      9 век      10 век   11 век   12 век   13 век   14 век   15 век   16 век   17 век   18 век   19 век

 . . . . . . . . . . .
 . . . при българите . . .
 . . . при Тервел
 дойд[е]. на носо-
 отрязания [и]мпера-
 тор не повярваха
 моите чичовци в
 Со[лу]н и отидоха
 в Кисинските [сели]ща
  - . . негов един . . .
 ч[рез до]говор Тервел архон[тът]
 н[а и]мператора да[де] . . .
 . . . . . . . 5 хиля[ди] . . .
 . . . . . . . . . . [императо-]
 рът с мене; [д]обре [по]беди.