ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Надпис на Кир Велики

(Намира се на останките на гробницата в Пасаргада)

Литература древнего Востока. Иран, Индия, Китай (тексты). - Авторы-сост. Ю.М. Алимханова, В.Б. Никитина, Л.Е. Померанцева. - М.: Изд-во МГУ, 1984. С. 41-45.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Аз съм Кир, цар Ахеменид.