ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Надпис на Дарий I  край Суецкия канал

(надпис на гранитна стела край Суец)

Литература древнего Востока. Иран, Индия, Китай (тексты). - Авторы-сост. Ю.М. Алимханова, В.Б. Никитина, Л.Е. Померанцева. - М.: Изд-во МГУ, 1984. С. 41-45.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Великият Бог Ахура Мазда, който е създал небето, който е създал земята, който е създал човека, който е създал благоденствие за човека, който е направил Дарий цар, който е подарил на цар Дарий велико царство, [изобилстващо с] добри коне и добри мъже.

Аз съм цар Дарий, велик цар, цар на царете, цар на многоплеменна страна, цар на тази велика земя, далеко [разпростряла се], син на Виштаспа, Ахеменид.

Цар Дарий казва: "Аз съм персиец. От Персия аз завоювах Египет. Аз заповядах да прокопаят този канал от река Пирана [Нил], която тече в Египет до морето, което се простира от Персия. После този канал бе прокопан, както аз заповядах и корабите потеглиха от Египет през този канал за Персия, така както беше моята воля".