ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Надпис на постамент на статуя с посвещение от Теофил

 

Надписът е намерен през 1866г. в градището на Фанагория и се свързва с управлението на Спарток ІІІ (304-284г.пр.н.е.). Издълбан е върху правоъгълен  постамент от сив мрамор. В горната част има вдлъбнатина за поставяне на статуя. Съхранява се в музея в Керч.

Издания : Стефани, ОАК, 1867, стр. 199, Латышев, ІРЕ, ІІ, № 348, КБН, стр. 554, № 974.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Теофил, син на Санхо (Σάνχου), като завърши жречеството, посвети на Аполон Лечителя при архонта и царя Спарток (Σπαρτόκου), син на Евмел (Εύμήλου).