ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Посветителен надпис на Юлий Минестрат на постамента на статуята на цар Савромат ІІ

 

Савромат ІІ управлявал Боспорското царство в периода 174/5-210/11г..

Юлий Минестрат бил архикойтонит на Савромат ІІ. Предполага се, че е бил родом от Хермонаса и произхождал от местния род на Юлиите. Счита се, че е идентичен сък споменатия в един декрет Юлий Минестрат от градския съвет на Хермонаса.

Постамента е висок 1,47м. и върху него е стояла царската статуя. В горната част на площадката има вдлъбнатини на местата, където са били краката на царската статуя. Предполага се, че статуята се е опирала на левия крак, е десния е бил леко сгънат и изнесен назад. Също така се предполага, че във вдлъбнатината в ъгъла се е опрал жезъла на царя. В горната част на лицевата стои десетредовия надпис, а под него има релефно изображение на бик. Надписа е намерен на морското дъно, като текста е добре запазен.

Издания: Фанагория, 2008, стр. 58-60.

Литература: Завойкина Н.В. Архикойтонит царя Савромата II Боспорского, В: XVII Сергеевские чтения, М., МГУ, 2011, стр. 53.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

На добър час! Произхождащ от царски предци, великия цар Тиб[ерий] Юлий Савромат (СΑΥΡΟΜΑΤΙ), син на цар Реметалк (ΡΟΙΜНТАΛΚΟΥ), приятел на цезаря и приятел на римляните, благочестивия, обичащия отечеството си, пожизнения първосвещеник на августите, благодетеля на отечеството и основателя, Юлий Менестрат, архикойтонит, [поставих в знак на] почит на своя бог и владетел.