ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Надпис на Бейбий от 220г.

 

Надписът е от 220г. В него са споменати имената на цар Рескупорис ІІ (210/1-227) и баща му Савромат ІІ (174/5-210/1).

Несарх буквално означава „началник на острова”. Предполага се, че така се е титулувал царския наместник, който управлявал Таманския полуостров. Когато Екатерина ІІ подарила на казаците Таманския полуостров, тя го нарича Фанагорийския остров.

Надписа е 11-редов, издълбан върху гладко обработената повърхност. Намерен е на дъното на морето.

Издания: Фанагория, 2008г., стр. 60-61.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

На добър час! При царуването на цар Тиберий Юлий Рескупорид (РНΣКОΥПОРΙΔΟΣ), син на великия цар Савромат (ΣАΥРОМАТОΥ), приятел на цезаря и приятел на римския народ, благочестивия. Портикът, разрушен от войната, построил отново из основи  Бейбий, син на Ахмен, внук на Бейбий, лохаг, възстановил го за отечеството при несарха Публий, син на Антимах, внук на Деметрий, с попечителството на Мелий, син на Мена през 517г., през месец Лое, 1.