ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Надпис на постамент на статуя с посвещение от Аполидор, син на Фанагор

 

Надписът е намерен през 1896г. Постамента е от бял мрамор с размери 0.32х0.87х0.62. На горната страна има вдлъбнатина за поставяне на статуя. Надписът е на едната от страничните дълги страни на постамента.

Според изследователите посочения в надписа архонт е боспорския цар Перисад І (344—310пр.н.е.) и надписа се датира към периода на неговото управление.

Издания: КБН, 1965, стр. 552-553, № 971.

 

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Аполидор, син на Фанагор1, посветил на Афродита Урания2, владетелка на Апатур, при Перисад3, архонт на Боспор и Теодосия и цар на синдоните (гр. Σινδον)4  и на всички маитони (Μαιωτων)5.

БЕЛЕЖКИ:

1.            Интересното е името на бащата Фанагор. Според мита, Фанагория е била основана от теосецът Фанагор и е била кръстена на негово име. Надписът показва, че това име се е срещало сред тамошните жители.

2.            Страбон съобщава, че във Фанагория имало знаменито светилище на Афродита - Апатура. Изглежда, че подарената от царя статуя е била поставена в този храм. Предполага се, че във Фанагория се е стигнало до сливане на култовете на Артемида с местната богиня Аргимпаса.

3.            Перисад І – боспорски цар (344—310пр.н.е.) от династията на Спартокидите. В „Географията” на Страбон е посочено, че той е бил обявен за бог.

4.            Синди (гр. Σινδοί) — племе обитаващо Таманския полуостров. Територията, която обитавали според изследователите е разположена между земите на меотите, Черно и Азовско море. За тях Псевдо-Скилак пише следното: „Синди. А след меотите живеят синдите; но достигат и областите извън залива; и при тях има следните гръцки полиси: полиса Фанагория, Кепа, Синдския пристан, Питиунт.

5.            Меоти (др.гр. Μαιωται, лат. Maeōtae) — племена, които населявали източното и югоизточното крайбрежия не Азовско море. По тяхното название морето било наричано Меотийско. Според Страбон били от една езикова група със синдите.