ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Надпис на постамента на статуята на Хипсикрат, жената на цар Митридат (около 63г.)

 

Херодот в биографията на Помпей разказва за тази Хипсикратия следното: „Самият Митридат в началото на сражението заедно с отряд от 800 конници извършил пробив в редиците на римляните, но този отряд бързо се разпръснал и царя останал само с трима спътници. Сред тях била и наложницата му Хипсикратия, която винаги проявявала мъжество и смелост, заради което царят я наричал Хипсикрат.” Изказано е предположение, че това е надгробен надпис и тя е загинала по време на бунта Кастор срещу Митридат във Фанагория през 63г., когато били пленени царските синове Артаферн, Дарий, Ксеркс, Оксатр и дъщеря му Евпатра.

Надписа е 4-редов и е издълбан върху горната част на постамента с големи букви (3.5-4см). Долната част от постамента липсва. Надписът е намерен на морското дъно и е добре запазен.

Издания: Фанагория, 2008, стр. 61-63.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Хипсикрат, жена на цар Митридат Евпатор Дионис. Прощавай!