ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Надпис на Теофил, Демокрит и Фарнак от 123г.

 

Надписа е намерен през 1882г. в едно от именията край руините на Фанагория. Издълбан е върху плоча от бял мрамор, която се съхранява в Ермитажа. За Диоклея се предполага, че е някакво предградие на Фанагория. Надписа е датиран – посочена е 420г., която отговаря на 123г.н.е.

Издания: Лат,шев, ОАК, 1882-1888, стр. 9, № 7; ІРЕ, ІІ, № 351; КБН, 1965, стр.555, № 975.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

(Те)офи(л), благочестивия; Демокрит, син на А…. и Фарнак, син на Аполоний, издигнаха паметник на бог Аполон Вечния, който е в Диоклея, през 420г.(= 123г.н.е.), през м. авдиней, 7.