ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Надпис на Летодор от 151г.

 

Надписа е открит през 1859г. в имение край руините на Фанагория. Издълбан е върху мраморен постамент с размери 0.74 х 0.74 х 0.37.

За Фианея има предположение, че е споменатата от Диодор Псоя. Според други това е предградие на Фанагория.

Издания: Струве, В.В., КБН, 1965, стр. 555-557, № 976.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Тиберий Юлий цар Реметалк, приятел на цезаря и приятел на римляните, благочестивия, посвещение от Летодор в земите на Фианея и палатите, както е записано на стоящия редом паметник, който бе станал с времето по-малък, като събрах всичко и преумножих, възвърнах на богинята в цялост с попечителството на Александър, син на Мирин, обгрижващ светинята, през 448г. [= 151г.], месец апелей, 20.