ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Надпис на постамент на статуя на императрица Ливия с посвещение от царица Динамия

 

Надписа е открит през 1896г. Издълбан е върху постамент от сив мрамор с размери 0.43 х 0.92 х 0.53. Там са намерени също надписи с номера по КБН 971, 972, 974, 976 и 979. Съхранява се в музея в Керч.

Царица Динамия (р. 62/60г.пр.н.е., п. 13/12г.пр.н.е.) е внучка на цар Митридат Велики, дъщеря на Фарнак ІІ, съпруга на царете Полемон І, Асанд и Скрибоний и майка на цар Аспугр.

Издания: Струве, В.В., КБН, 1965, стр. 558, № 978.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

На Ливия, съпругата на Август, от царица Динамия, приятелката на римляните, на своята благодетелка.