ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Надпис на цар Аспург

 

Аспург управлявал Боспорското царство в периода 14-37г., като се предполага, че съвместно с майка си Динамия управлявал също в периода 8г. пр.н.е. – 8г. н.е.  Той бил син на  цар Асандер (в надписа - Асандр[ох]) (47-17), който след като застанал начело на Боспорското царство за да легитимира завземането на властта Асандр[ох] се оженил за Динамия – дъщерята на предишния цар Фарнак ІІ (64-47) и внучка на цар Митридат Евпатор.

Страбон съобщава, че във Фанагория имало знаменито светилище на Афродита -Апатура. Изглежда, че подарената от царя статуя е била поставена в този храм. Предполага се, че във Фанагория се е стигнало до сливане на култовете на Артемида с местната богиня Аргимпаса.

Надписа е 5-редов, издълбан върху каменен блок. Намерен е на морското дъно

Издания: Фанагория, 2008, стр. 56-57.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Цар Аспург (ΑΣΠΟΥΡΓΟΣ), приятел на римляните, син на цар Асандрох (ΑΣΑΝΔΡΟΧ) [посветил статуя на] Ерот на Афродита-Урания, владетелка на Апатур, като благодарствен дар.