СРЪБСКИ ВЛАДЕТЕЛИ

 

                Таблицата съдържа биографични данни и изображения за някои от владетелите. При биографичните данни е отделено повече внимание на тези, които са свързани с българската история.

                                                                                                                                                                                                                ALD

 

 

 

1.     Воислав

2.     Родослав

3.     Присигой

4.     Властимир (?-852)

5.     Мутимир (860-890)

6.     Първослав / Прибислав / (890-891)

7.     Петър Гойникович (891-917)

8.     Павел Бранович (917-923)

9.     Захарий Първославович (923-927)

10. Чеслав Клонимирович (934-950)

 

ВЛАДЕТЕЛИ НА ЗЕТА

 

1.     Петрослав

2.     Иван Владимир ( ?-1016)

3.     Стефан Воислав (1040 –1052 )

4.     Михаил Воиславович (1052-1081)

5.     Константин Бодин (1081-1101)

6.     Михаил и Доброслав ( 1101 – 1102 )

7.     Кочапар ( 1102-1103)

8.     Владимир (1103 – 1114 )

9.     Георги (1114-1116) – първи път

10. Грубеш ( 1118 – 1125 )

11. Георги ( 1125 – 1127 ) втори път

12. Градин ( 1127 – 1146 )

13. Радослав ( 1146)

 

ВЛАДЕТЕЛИ НА СЪРБИЯ / РАШКА/

 

1.     Вукан (ок.1083-ок 1114)

2.     Урош І ( ок. 1114 – ок. 1140)

3.     Урош ІІ ( ок. 1140 - ок.1161)

4.     Примислав

5.     Бела

6.     Деса (ок.1161- 1165 )

7.     Тихомир 1165-1169)

 

НЕМАНИЧИ

 

 

1.     Стефан Неман (1113-1199)

 

2.     крал Стефан Първовенчани (велик жупан   1196-1217; крал 1217-1228 )

 

3.     крал Стефан Радослав (1228-1234 )

 

4.     крал Стефан Владислав І ( 1234-1243)

 

5.     крал Стефан Урош І ( 1243-1276, поч.1280)

 

6.     крал Драгутин ( 1276-1282, поч. 1316)

 

7.     крал Владислав ІІ (1316-1325)

 

11.  крал Стефан Урош ІІ Милутин ( 1382-1321)

 

12.  крал Стефан Урош ІІІ Дечански ( 1321- 1331)

 

13.  Стефан ІV Душан ( крал 1331-1346, цар от 1346-1355)

 

14.  цар Урош V ( 1355-1371)

 

ЛАЗАРЕВИЧИ И БРАНКОВИЧИ

 

1.     княз Лазар Хреблянович ( 1371-1389)

 

2. деспот Стефан Лазаревич (1389-1427 деспот от 1402/)

 

3. деспот Георги Бранкович (1427 – 1456 /деспот от 1429/)

 

4. деспот Лазар ІІ Бранкович ( 1456-1458 )

 

5. Стефан Бранкович ( 1458 – 1459 )

 

6. Стефан Томашевич ( 1459 )

 

СРЪБСКИ ВЛЕДЕТЕЛИ В УНГАРИЯ

 

1.      Вук Гъргуревич ( 1471 – 1485 )

2.      Георги Бранкович ( 1486 – 1496 ), митрополит Максим Белградско - Сремски (1513 – 1516 )

3.      Йован Бранкович (1496 – 1502 )

4.      Иваниш Бериславич ( 1504 – 1514 )

5.      Стефан Бериславич ( 1520 – 1526 , поч.1535)

6.      Радич Божич ( 1526 )

7.      Павел Бакич ( ? – 1537 )

8.      Св. Стефан Штилянович ( ? – 1540 )

 

ОБРЕНОВИЧИ

 

1.     княз Милош Обренович (1815-1839 и 1858-1860)

 

2.     княз Милан (1 - 26 юни.1839)

 

3.     княз Михаил (1839 – 1842, 1860 – 1868)

 

4.     Милан ( княз 1868-1882, крал 1882 – 1893, +1901)

 

5.     крал Александър (1893-1903)

 

КАРАГЕОРГИЕВИЧИ

 

1.     княз Георги Карагеоргиевич ( 1804-1813, +1817 )

 

2.     княз Александър Карагеоргиевич ( 1842 – 1858, + 1885г. )

 

3.     крал Петър І ( 1903-1921 )

 

4.     крал Александър І ( 1921-1934 )

 

5. крал Петър ІІ ( 1941-1945, +1970)

 

 

МРНЯВЧЕВИЧИ

 

1.     крал Вълкашин (ок. 1365-1371)

2.     крал Марко (1371-1395 )

 

 

ЧЕРНОГОРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ

 

1.  владиката Данило (1670-1735)

3.     владиката Василие (1700 – 1766)

4.     владиката св.Петър І (1747 - 1830,митрополит 1782 –1830)

 

5.     владиката Петър ІІ Негош (1830-1851)

 

6.     княз Данило Петрович (1851-1860)

 

7.     Никола Петрович ( княз 1860-1910, крал 1910-1918)

 

БАЛШИЧИ

 

1.     Балша І ( ок.1360 )

2.     Георги І Балшич ( 1360 – 1378), с братята си Балша ІІ и Страцимир

3.     Балша ІІ ( 1378 – 1385 )

4.     Георги ІІ Страцимирович ( 1385 – 1403 )

5.     Балша ІІІ Балшич ( 1403 – 1421 )

 

 

БОСНЕНСКИ ВЛАДЕТЕЛИ

 

1.     бан Кулин (1180 – 1204 )

2.     Матей Нинослав ( 1232 – 1250 )

3.     Приезда І Котроманович ( ок. 1250 – окр. 1278 )

4.     Приезда ІІ ( ок. 1287 – 1290 )

5.     Стефан І ( 1290 – 1310 )

6.     Павел, Младен І и Младен ІІ Брибирски ( 1299 – 1322 )

7.     Стефан ІІ Котроманич ( 1314 – 1353 )

8.     Твърдко Котроманович ( босн.бан 1353-1377, крал 1377-1391)

9.     Стефан Дабиш ( 1391 – 1395 )

10. кралица Елена ( 1395 – 1398 )

11. Стефан Остоя ( 1398 -1404 ) първи път

12. Стефан Твърдкович ( 1404 – 1409 ) първи път

13. Стефан Остоя ( 1409 – 1418 ) втори път

14. Стефан Остоич ( 1418 – 1421 )

15. Стефан Твърдкович ( 1421 – 1443 ) втори път

16. Стефан Томаш ( 1443 – 1461 )

17. Стефан Томашевич ( 1461 – 1463 )

 

ВЛАДЕТЕЛИ   НА   ХЕРЦЕГОВИНА

 

1. войвадата Владко Вукович ( ? – 1392 )

2. Сандали Хранич Косача ( 1392 – 1346 )

3. Стефан Вукич ( 1436 – 1466 )

4. Владко ( 1466 – 1481 )

 

ЧЕРНОЕВИЧИ

 

1.     Иван Черноевич ( 1465-1490)

2.     Георги Черноевич ( 1490-1496 )

3.     Стефан Черноевич (1496 – 1498 )

 

_

 

ALDHosted by uCoz
Главная